Julian Assange: Fri information eller intellektuell kvicksand

När Wikileaks släppte Afghanistandokumenten ökade den amerikanska medierapporteringen om kriget från 6 till 18 procent. Det berättar Wikileaksgrundaren [[Julian Assange]], som i dagarna besöker Sverige. På lördagen arrangerade socialdemokratiska föreningen Broderskap ett seminarium med Assange i Stockholm.Redan en halvtimme före start började Plenisalen i LO-borgen fyllas på. Inför en stor grupp journalister höll Julian Assange hov utanför lokalen, medan intresserade skrev upp sig på väntelista i solgasset utanför. Wikileaksgrundaren och internetaktivisten Julian Assange lyckades, trots det konkurrerande Sweden Social Web Camp locka stor publik.

Seminariets titel ”Krigets första offer är sanningen” har Broderskap hämtat från Philip Knightleys bok med samma titel, vilken Broderskapsordföranden [[Peter Weiderud]] hänvisade till i sitt inledningstal.

- Wikileaks är naturligtvis kontroversiellt, eftersom det förändrar maktbalansen, menade Weiderud, som efter ett kort inledningsanförande lämnade över ordet till Assange. Den senare berättade dels om hur Wikileaks arbetar, och dels om reaktionerna på de dokument om kriget i Afghanistan som Wikileaks publicerat.

Julian Assange menar att ett av problemen med krigsjournalistiken är att den lätt förlorar sin objektivitet, eftersom journalister på plats ofta bygger upp en stark känsla av tillhörighet med trupperna och den sak de arbetar för. Som exempel på detta visade han en Youtubefilm med den kanadensiske journalisten Graeme Smith, som pratar om just hur den nära samvaron med trupperna påverkade hans objektivitet.

Detta, menar Assange, i kombination med en välregisserad berättelse om kriget, som förmedlas av exempelvis Nato till internationella medier, skapar ett behov av objektiv eller ofiltrerad information. Assange exemplifierade krigskommunikationen med det ”master narrative” för Afghanistankriget som Wikileaks publicerat.

- Det finns också många exempel på att man betalar inhemska medier i Afghanistan för att sända och publicera en viss sorts budskap. Sådana kampanjer gör att befolkningen aldrig kan vara säker på vad som är nyheter och vad som är propaganda, varje steg de tar blir som att gå i lera, en intellektuell kvicksand där man aldrig vet vad som är vad.

Många av de dokument Wikileaks har publicerat är mer eller mindre obegripliga för människor som inte har en bakgrund inom försvaret. Därför har Wikileaks utvecklat funktionen ”expand acronymics”, varpå läsaren med ett enkelt knapptryck kan omvandla dokumentens myriader av förkortningar till begriplig text.

Att Wikileaks främst skulle fokusera på just försvarstexter menar Assange dock är en myt.

- En på Fox sade att vi skulle vara mer legitima om vi inte bara pratade krig och det amerikanska försvaret utan också till exempel tobak. Jag kollade i vårt arkiv, och vi har hundratals artiklar om tobak, men folk är inte lika intresserade av dem.

Men det är försvarspolitik och krigsbilder som skapar hetast känslor hos läsarna, och det är efter de senaste månadernas publicering av sådant material man har fått in stora bidrag. Sedan januari i år har Wikileaks fått in ungefär en miljon dollar i donationer. Assange menar att det stora antalet givare stärker Wikileaks i egenskap av opartisk informationsförmedlare.

- Vi är oberoende, eftersom det inte finns någon stor finansiär bakom. Det är världens alla mammor och pappor som ger oss bidrag.

Assange menar också att man genom Wikileaks har stärkt traditionella mediers möjlighet att förmedla känslig information och viktiga nyheter till sina läsare eller tittare.

- Vi skapar ett utrymme för andra att rapportera om sådant de inte kunde rapportera om tidigare. Genom att vi presenterar informationen först får tidningarna möjlighet att skriva om den.

Wikileaks har fått kritik för att man släppte information utan att först granska den och plocka bort namn på folk som skulle kunna bli oskyldigt drabbade av publiceringen. Assange menar dock att alternativet till att publicera merparten av sidorna, och att granska de känsligaste rad för rad, skulle ha tagit flera år att genomföra.

- Vårt mål var att göra den här informationen tillgänglig för journalister och politiker att använda. Vi plockade ut 15 000 sidor för att gå igenom dem rad för rad, men skulle vi gått igenom 91 000 sidor rad för rad skulle det tagit tre till fyra år. Vi valde att släppa dem nu istället för att vänta den tiden.

Den moraliska dimensionen av Afghanistanpubliceringen menar Assange består av flera olika parametrar.

- Vi har en plikt till folket i Afghanistan, en till den framtida historieskrivningen och en till våra källor, att skydda dem.

Kommentera