Gamla valkrav i nymoderat miljö

Skattesänkningar, ordning och reda i de offentliga finanserna, välfärdsreformer och ökad trygghet var de bärande budskapen när [[Fredrik Reinfeldt]] talade på dagens moderata valupptakt. Klassiskt moderata frågor med adress till de egna kärnväljarna, men med en inramning och en språkdräkt som försöker bygga vidare på projektet nya moderaterna.

Efter att flera år i rad hållit sommartal i Vaxholm utanför Stockholm, ett klassiskt moderatfäste, valde moderaterna i år att hålla valupptakt och sommartal mitt i Stockholm. Södermalmstorg vid Slussen kan ses som en bro mellan det norra och det södra Stockholm, som traditionellt varit betydligt mer dominerat av socialdemokraterna och där miljöpartiet var största parti i valet till Europaparlamentet 2009.

Även i Fredrik Reinfeldts retorik fick detta hamnskifte genomslag. Han vände sig specifikt till TCO-grupperna, ”samhällsbärarna” som han kallade dem, för att motivera varför gränsen för statlig inkomstskatt. Det är lärare, poliser och sjuksköterskor som bär upp landet, menade Reinfeldt, och det är därför fel att se dem som höginkomsttagare och beskatta dem därefter. Att det är TCO:s medlemmar som ses som samhällsbärare och inte de grupper som traditionellt organiseras inom LO, är kanske inte någon slump. Det kan antas vara väl magstarkt att i moderata sammanhang specifikt tala till LO med deras tydliga kopplingar till socialdemokratin. Riktigt så nya har moderaterna inte blivit.

Men den nymoderata retoriken och inramningen till trots, är det klassiskt moderata frågor partiet går till val på. Under 2011 kommer pensionärerna att få skattesänkningar på 5 miljarder och på pressträffen som föregick talet presenterades ett skattesänkningspaket om ytterligare 20 miljarder. Dessa skattesänkningar presenterades med ett antal reservationer kring läget i svensk ekonomi. Det enda skarpa vallöftet, menade Fredrik Reinfeldt och [[Anders Borg]] vid pressträffen, var offentliga finanser som visar överskott. Inga ytterligare skattesänkningar kommer att ske under 2011, och övriga skattesänkningar är beroende på ekonomin i övrigt. Men inriktningen är tydlig, skatterna ska sänkas ytterligare genom ett femte jobbskatteavdrag, höjd gräns för statlig inkomstskatt och ytterligare skattesänkningar för pensionärerna.

I den nymoderata retoriken har partiet ställt sig bakom den generella välfärden som princip och under hela den ekonomiska krisen har partiet berömt sig för att ha värnat om vad de kallar för ”välfärdens kärna”. Även fortsatt säger sig moderaterna prioritera att värna just välfärdens kärna. ”Välfärdens kärna,” sa Reinfeldt vid pressträffen, ”är välfärdsverksamheterna. Vad som inte är välfärdens kärna är breda transfereringssystem som är passiva och som inte gör att människor jobbar.” Exakt vad detta innebär, inte minst kopplat till många av de generella transfereringssystem som finns, är fortfarande väldigt oklart.

Moderaterna vill ha en valrörelse som fokuserar på skatter och skattesänkningar. Den lista över rödgröna förslag på skattehöjningar som presenterades i Almedalen, var med även i Reinfeldts tal idag. Han var även uppenbart nöjd över att socialdemokraterna bjudit in på ett ”svenskt mästerskap i skattesänkningar för pensionärer”, genom att lyfta diskussionen om skillnaden i beskattning mellan arbete och pension och verkade väldigt säker på att gå segrande ur ett sådant mästerskap.

Kommentera