Slottner: Hbt-personer ingår i Verklighetens Folk

[[Erik Slottner]] (kd) var nöjd med partiets första Pride-arrangemang. Nästa år hoppas han att partiet tar plats i Pride Park.

- Vi är många som vill förändra bilden av partiet. Kd kommer att ge upp motståndet i en del frågor framöver.

- Det var bra och intressant. Bra också att det blev en dialog med publiken, säger Erik efter seminariet Makten över vardagen. Jag tror att vi kommer att vara med på Pride House igen och hoppas att vi nästa år kanske har ett tält i Pride Park.

Flera av kd-politikerna som deltog under seminariet, som partiets hbt-politiska talesperson [[Michael Anefur]] och Uppsalas kommunalråd [[Ebba Busch]], menade att det pågår en förändring inom partiet. Det håller Erik med om.

- Det sker en modernisering, inte minst attitydmässigt. Jag kan inte säga att vi ännu gjort så många sakpolitiska svängningar, men jag tror att det kommer. Vi kommer att ge upp motståndet i en del frågor.

Erik berättar att han träffat fler kristdemokrater på festivalen än något tidigare år.

- Många är besvärade av det rykte vi har och vi pratar om att vi måste göra något för att ändra på det.

Erik blev uppmärksammad när han 2004 som öppet homosexuell blev vald till ordförande i Kristdemokraternas ungdomsförbund, KDU.

- Jag tror att det bidrog en del, det blev ett annat debattklimat internt. Men nu på senare år har fler personer betytt mycket, som [[Mikael Anefur]]. Jag känner också att personer som [[Göran Hägglund]] och [[Maria Larsson]] har en mer progressiv hållning i de här frågorna än partiet i stort.

Och Erik tycker ”absolut” att hbt-personer ingår i ”verklighetens folk”.

- Det skulle [[Göran Hägglund]] också säga. Vi tycker bara att det är bra att RFSL också kampanjar med begreppet och marknadsför det.

Kommentera