Dagens makthavare: Birgitta Ohlsson

I dag har turen att ställas till svars som Dagens makthavare under Stockholm Pride kommit till EU-minister [[Birgitta Ohlsson]] (fp), bland annat känd för sitt starka engagemang för hbt-frågor.

Varför är Stockholm Pride viktigt?

- Stockholm Pride är en stark symbol för mänskliga rättigheter med både allvar och glädje. Pridefiranden är lackmustest på frihetens tillstånd år 2010 bland EU:s länder.

Hur ser du på årets tema; ”makt”?

- Det finns såväl öppna som dolda maktstrukturer av olika art som drabbar hbt-personer. Brist på makt över sin egen livssituation är ett grymt förtryck som tar sig uttryck i dödsstraff i vissa diktaturstater, tortyr i andra länder, eller för den delen livslång förnekelse av sig själv – vilket även sker i länder i väst.

Vad gör dig till en makthavare?

- Som minister, opinionsbildare och tidigare riksdagsledamot har jag stort inflytande. Men med detta följer ansvar och att vara lojal med de värderingar som jag tror på.

Kommentera