Mötesplatser skulle ge bättre hälsa

Hbt-ungdomar mår sämre än ungdomar i stort, men det finns utredningar med förslag på åtgärder som skulle kunna förbättra den situationen. Nu behövs bara politisk vilja.

Under seminariet HBT-ungdomars rätt till hälsa och trygghet på Pride House på onsdag eftermiddag samtalade representanter för RFSL och RFSL Ungdom med tjänstemän från Socialstyrelsen, Ungdomsstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting om hur trenden kan vändas.

Ungdomsstyrelsens utredning Hon, hen, han är en av de större rapporterna om hbt-ungdomars hälsa. Den visade bland annat att var femte ungdom mellan 16-25 har utsatts för fysiskt våld av en förälder, partner eller närstående vuxen. Det är en dubbelt så stor andel som bland unga heterosexuella.
- Hur man än vrider och vänder så pekar det på en väldig utsatthet, berättade [[Nils-Olof Zethrin]] som var projektledare för utredningen. Resultaten är väldigt allvarliga men de går att förändra. Vi har i utredningen lagt förslag på flera åtgärder som det offentliga kan göra.

[[Linda Almqvist]], jurist på Socialstyrelsen, lyfte fram problematiken med bristfällig kunskap för vårdpersonal som möter, framför allt, t-ungdomar. Ett annat område som Ungdomsstyrelsen lyfter fram är behovet av mötesplatserför hbt-ungdomar. Detta lyfte även [[Felix König]], ordförande för RFSL Ungdom, fram under seminariet som en viktig hälsofrämjande fråga för hbt-ungdomar.

- Regeringen säger att det är kommunernas ansvar, säger [[Felix König]], och ansvariga ministrar kan därför inte skjuta till pengar. Och kommunerna, de är tysta.

RFSL Stockholms fritidshäng Egalia är ett av ytterst få exempel på en sådan mötesplats, men har under det senaste året haft problem med finansieringen och har fått dra ner på sina öppettider.

Kommentera