Två problem med ”homohjärnor”

Kom Ut:s chefredaktör [[Karin Lenke]] och KTH-forskaren [[Isabelle Dussauge]] delade samma fascination för en artikel i Dagens Nyheter för ett par år sedan, med rubriken ”Homosexuellas hjärnor annorlunda”. Sedan dess har de båda grävt vidare i forskningen kring hetero- och homo-hjärnor.

På seminariet En queer blick på homohjärnan gick Lenke och Dussauge igenom forskningen som genomförts, ett par anatomiska studier och ett tiotal studier med hjärnscanner, varav flera i Sverige. De flesta studierna har inte kunnat visat på några skillnader alls, men vid ett handfull tillfällen har forskare kunnat visa skillnader mellan de homosexuella och heterosexuella testpersonerna.

Det finns en del kritik mot dessa studierna, men temat för seminariet var inte att försöka vifta bort de resultat som har funnits.

- Det är klart att vi ska utmana och ifrågasätta resultaten, men vi kan inte vända det här området ryggen, sa Karin Lenke. Vi måste sätta oss in i frågorna.

Den linjen fick medhåll från forskaren och RFSU-aktivisten [[Gustav Nilsonne]] som kommenterade från publiken att forskningen lika väl kan vara en möjlighet för hbt-rörelsen för att till exempel kunna mota tillbaka extrema religiösa grupperingar.

Lenke och Dussauge valde att peka ut två huvudproblem med forskningsfältet. Den ena problemet är attt forskningen bedrivs utifrån heteronormativa kategorier, den fasta uppdelningen i homo och hetero.

- Bisexualitet är över huvud taget inte nämnt i de här studierna. Forskarna menar att det komplicerar alldeles för mycket, berättade Lenke. Ofta får testpersonerna inte ha några erfarenheter av olikkönat sex, vilket förstås ger ett skevt urval.

Det andra problemet, menade Dussauge, är den mediala bild som följer i spåret på resultaten. Rubrikerna motsvarar inte frågornas komplexitet.

- Studierna får gigantiskt medialt genomslag, sa Dussauge. Men rubriken ”lesbiskas hjärnor är som heteromäns” kan komma från ett testresultat som bara konstaterat att både heteromän och lesbiska reagerade på liknande sätt på bilder av nakna kvinnor.

Dussauge berättade om ett experiment där homosexuella och heterosexuella män och kvinnor fått rangordna ansikten i den ordning de tycker personerna är attraktiva.

- Det rafflande resultatet blev att homosexuella attraherades mer av människor av samma kön och heterosexuella av det – så kallade – motsatta könet, konstaterade Dussage, till publikens skratt.

Kommentera