Tre terminer – eller inte

Dagens Nyheter rapporterade tidigare i dag att högskoleminister [[Tobias Krantz]] vill införa tre terminer på högskolan, något Krantz nu dementerar för Svt.se.

Tanken med ett system med tre terminer är att studenterna kan avsluta sina högskolestudier snabbare, vilket enligt utbildningsdepartementet har stora samhällsekonomiska vinster.

Enligt Dagens Nyheter är även centerpartiet och socialdemokraterna positivt inställda till idén om tre terminer. Andra förslag som diskuterats för att snabba upp tiden det tar att avsluta en högskoleutbildning är studiemedelsbonus till den som blir klar i tid och mer lärarledd tid.

Krantz har sagt till Svt.se att han inte sagt till Dagens Nyheter att han vill införa ett treterminsystem, medan Dagens Nyheter i sin tur hävdar att det har han visst.

Kommentera