Sant eller falskt om partiernas aktivitet i sociala medier

”Det blev flopp för Facebook och Twitter under Almedalsveckan”, hävdas det i Svenska Dagbladet. Kommunikationsbyrån JMW presenterar siffror som sägs visa att trots hajpen runt sociala medier så var de politiska partiernas aktivitet låg under veckan.

Mot detta skulle man kunna invända att mycket av partiernas aktivitet i sociala medier syftar till att väcka gensvar bland bloggare och andra nätaktivister – och att många av dessa själva var på plats i Visby under Almedalsveckan och därmed hade ganska lite tid att själva blogga och bedriva opinionsbildande arbete på nätet.

Man kan också granska statistiken över t ex Twitteraktivitet hos riksdagsledamöter under den här perioden. Genom vår systersajt Twixdagen kan vi se att under de senaste två veckorna har aktiviteten varit tämligen hög.

Antal twittrande riksdagsledamöter (inom parentes – andel av respektive partigrupp):

s: 36 (28%)
m: 11 (11%)
fp: 7 (25%)
c: 6 (21%)
mp: 6 (32%)
v: 3 (14%)
kd: 1 (4%)

Flest antal twittrande riksdagsledamöter har alltså socialdemokraterna, med bred marginal. Miljöpartiet har dock störst andel twittrare av sina ledamöter, följda av s och fp.

Antal inlägg av riksdagsledamöter per parti:

s: 486
c: 275
m: 137
mp: 66
fp: 44
kd: 32
v: 19

Under de senaste två veckorna har socialdemokraterna i riksdagen postat flest tweets. På andra plats kommer centerpartiet och sedan moderaterna.

Antal inlägg av partitwitterkonton:

kd: 137
s: 107
m: 79
mp: 70
v: 55
c: 52
fp: 27

Ett annat sätt att mäta aktiviteten är att se hur pass flitiga partierna centralt är på att twittra. Här leder kristdemokraterna, med socialdemokraterna hack i häl.

Sedan skulle man förstås kunna granska innehållet i det partierna och deras företrädare pumpar ut via sociala mediekanaler, men det förtjänar nog en rapport i sig.

Kommentera