Kristdemokratiskt äldrefokus

[[Göran Hägglund]] flankerades av jublande medlemmar från KDU på väg in till sin presskonferens inför kvällens tal, under vilken han presenterade ett kristdemokratiskt program för att förbättra ädrevården. Hägglund vill att äldre ska kunna få all sin vård ”under samma tak”. Detta sattes i samband med vårdvalsreformen och Hägglund antydde att med regelförändringar skulle privata vårdgivare kunna få ett helhetsansvar för vård av äldre, vilket i dag inte är tillåtet. I övrigt handlade förslagen om att fyra timmar ska vara den maximala väntetiden för den som kommer till akuten, bättre kontroll av äldres läkemedelsanvändning samt förbättrad vård i livets slutskede.

Göran Hägglund har inte räknat på vad det han föreslog skulle kunna kosta, men trodde att det blir ”både plus och minus”. Det finns inte heller någon tänkt tidsplan, mer än att arbetet ska ha kommit ”en bra bit på väg” under kommande mandatperiod. Det är vidare oklart hur Hägglund ställer sig till folkpartiets förslag om en äldremiljard som lanserades tidigare under Almedalsveckan – han berörde inte frågan.

Talet i kväll kommer till viss del att handla om fotboll. Makthavare.se ställde förstås frågan hur långt Hägglund tror att hans älskade Degerfors IF kan ta sig i herrfotbollen i år. Han både tror och hoppas på avancemang från Superettan till Allsvenskan (vilket vore en mindre sensation).

Kommentera