Skratt och ideologi

I en extremt fullsatt sal på Wisby Strand drabbade Miljöpartiets Maria Wetterstrand samman med den liberale debattören Johan Norberg. Publiken var, av applåderna att döma, i huvudsak Norbergsympatisörer men även Wetterstrand drog ned både skrattsalvor och applåder.

Det borgerliga magasinet Neo, som under våren bland annat gjort en stor intervju med Maria Wetterstrand (och vars omslagsbild på det numret även blev omslag på Tonchi Percans bok Kronprinsessan), stod som arrangör för debatten. Modererade gjorde ledarskribenten Sanna Rayman på Svenska Dagbladet.

Johan Norberg inledde med att tala utförligt om varför han gillar Miljöpartiet i allmänhet och Maria Wetterstrand i synnerhet.

- Hon sade i en intervju att hon gillar den nya Kentplattan och Sagan om ringen. Dessutom prenumererar hon på the Economist, även om hon hävdar att hon inte hinner läsa den.

Norberg kritiserade därefter Miljöpartiet för att i konkreta frågor inte agera liberalt, utan istället utifrån ett närmast estetiskt perspektiv, där man vill lagstifta mot det man inte själv gillar.

Maria Wetterstrand berättade därefter om sin syn på liberalismen, och om hur viktig den liberala strömningen i Miljöpartiet har varit för henne.

- Hade det inte funnits en sådan inriktning i Miljöpartiet hade jag lika gärna kunnat gå vidare och engagera mig i någon miljöorganisation istället.

Debatten tog avstamp i frågeställningen om hur liberala de gröna är och hur gröna liberalerna är. Maria Wetterstrands svar var att Miljöpartiet är liberalt, och kommer från en liberal tradition, men att det också finns andra influenser och inslag.

När hon avslutade debatten lät moderatorn Sanna Rayman de två debattörerna svara på frågan om de är för eller emot en allmän skolplikt. För, svarade Wetterstrand, medan Norberg var emot. Rayman kontrade då med att ”då accepterar du också hemskolning i Knutby”.

- Det tolkar jag som en retorisk fråga, som jag tyvärr inte har något svar på. Grattis, du vann den, svarade Norberg skrattande.

Kommentera