Ny militär-civil strategi för Afghanistan

I dag presenterades en samlad strategi för den svenska Afghanistan-insatsen. Det handlar om både den militära insatsen och det civila biståndet. Fokus ligger på överlämning av ansvar och afghanskt ägandeskap. [[Carl Bildt]], [[Sten Tolgfors]] och [[Gunilla Carlsson]] svarade på frågor kring det nya dokumentet.

Den afghanska konflikten är komplicerad bland annat eftersom ”motståndaren” är helt integrerad i civilbefolkningen. Gränsen mellan militära operationer och civilt bistånd blir ofta flytande då inget regelrätt traditionellt krig kan sägas utspelas i det svenska ansvarsområdet. Behovet av en gemensam strategi för både civil och militär insats ses därför som stort av regeringen.

”Det är viktigt att se insatserna i ett sammanhang. Afghanistan är ett mycket krävande område. Det är ett av världens fattigaste länder efter 30 år av krig. Man måste ha en strategisk uthållighet och man kan bara få det om man har en bred internationell koalition. Då måste man hela tiden arbeta med att utforma den politik som koalitionen för”, säger Carl Bildt.

Enligt honom är den lilla svenska insatsen sett till antalet soldater ändå betydelsefull för arbetet inom det internationella samfundet.

”Det arbete som jag gjort hade varit omöjligt om Sverige inte gjorde några egna bidrag. Det faktum att vi visar att vi är engagerade har gjort det lättare att få gehör för de synpunkter vi haft för den intternationella strategin”.

Strategin går i stort ut på att ansvaret för säkerhet och styre successivt ska lämnas över till en fungerande afghansk rättsstat.

”Förutom militär närvaro handlar det om att stötta i att bygga upp ett fungerande samhälle,  en rättsstat. Strategidokumentet är svaret på vår samlade strategi för Afghanistan. När jag tillträdde fanns det ingen ambassad i kabul, ingen tanke på hur det svenska biståndet skulle göra skillnad långsiktig”, säger Gunilla Carlsson, biståndsminister.

Kritik har riktats från både svenskt och afghanskt håll när det gäller vart Sveriges bistånd landar. Den svenska strategin har hittills varit att allt bistånd ska gå genom den afghanska regeringen, men på grund av korruption och andra faktorer har det ofta inte nått fram hela vägen, speciellt inte till de delar av landet där svensk trupp befinner sig. Nu vill man tydligare följa de svenska biståndspengarna.

”Mer måste gå till norr. Vi har satt upp ett kontor i Mazar-e Sharif för att se om biståndet spelar roll och om det fungerar i verkligheten”, säger Gunilla Carlsson. ”Säkerhetsläget för våra biståndsinsatser är ett bekymmer, men det vore oansvarigt att överge Afghanistan säkerhetsmässigt. Det är vikitgt att göra ett gemensamt internationellt svar, och det är bra att FN stiger in mer och mer”, fortsätter hon.

”Det finns ett element av plottrighet kring vad åtskilliga har gjort. Det blir olika projekt, men det blir inte statsbyggande, vilket är avgörande för den långa stabiliteten”, säger Carl Bildt.

På frågan om den långsiktiga tidsaspekten av Sveriges närvaro i landet finns inget tydligt svar. Svenska Afghanistankommittén har verkat i landet under 30 år, under flera olika skeden, och den militära insatsen har pågått sedan åtta år tillbaka. Enligt försvarsminister Sten Tolgfors handlar det om att se till uppgiften snarare än kalendern. En uppgift som kan komma att förändras.

”Ledordet är överlämnande. Den militära insatsen består bara bara av understöd av afghanska operationer. I vissa delar av Afghanistan är ansvaret redan överlämnat, i Kabul till exempel”, säger han.

Kommentera