Centerpartiets utrikespolitiska lappkast

I 1973 års val erhöll centerpartiet 25.1 procent av rösterna. I dag ställs frågan om centerpartiet kommer att klara fyraprocentsgränsen.

Mycket har skrivits om hur centerpartiets politik under dessa år har förändrats från en relativt självständig borgerlig profil och stödparti till socialdemokraterna i centrala frågor till ett allmänborgerligt parti kluvet mellan ultraliberalism och värnare av landsbygdens intressen. Men ett underutforskat område är centerpartiets förändrade politik i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor under de allra senaste åren.

Under hela efterkrigstiden fram till kalla krigets slut stod centerpartiet mycket nära socialdemokraterna i utrikespolitiska frågor. När [[Karin Söder]] tog över som utrikesminister efter det borgerliga segervalet 1976 poängterade hon offentligt att regeringsskiftet inte innebar en förändrad svensk utrikespolitik – trots den borgerliga kritik som riktats mot Olof Palmes aktivistiska utrikespolitik under 1960- och 1970-talen. [[Maud Olofsson]] kritiserade i en artikel på Brännpunkt i Svenska Dagbladet våren 2003 USA:s krig i Irak kanske t o m hårdare än vad socialdemokraterna gjorde: Det borde vara lätt för de svenska partierna att nu enas i fördömandet av amerikansk aggression och brott mot folkrätten. Det var också mitt skäl för att kräva att de starka ord som använts av ministrar också följs upp med en formell protest riktad till USA. Maud Olofsson har också i en lördagsintervju i Dagens Eko hösten 2006 starkt kritiserat EU:s isolering av Hamas. Men i dag sitter hon i en regering som vägrar ta ställning till om USA:s invasion av Irak var ett brott mot folkrätten överhuvudtaget och där folkpartiet och kanske även moderaterna vill föra in Sverige i Nato.

Utrikesfrågorna har genom det rödgröna samarbetet förutsättningar att spela en något större roll i den kommande valrörelsen än vad som är brukligt. Det skulle vara intressant om någon journalist hade motivationen att verkligen belysa centerpartiets utrikespolitiska förändring de senaste åren. Maud Olofsson lär knappast göra någon större poäng av de utrikes- och säkerhetspolitiska frågorna i sitt tal i Almedalen på onsdag kväll.

Kommentera