Hur ska det gå för Lars Ohly?

Inför [[Lars Ohly|Lars Ohlys]] tal i Almedalen på måndag kväll kan vi konstatera att det rödgröna samarbetet och hägrande ministerposter inte på något sätt påverkat opinionsstödet för Vänsterpartiet. I mätning efter mätning ligger partiet på ett resultat någonstans kring dryga fem procent och det syns ingen tendens till ökning eller minskning.

Efter det rödgröna samarbetets tillkomst har Vänsterpartiet blivit mer journalistiskt och medialt intressant. Dels därför att partiet genom en eventuell regeringssamverkan skulle kunna få inflytande i svensk politik på ett helt annat sätt än tidigare. Dels därför att det finns en berättigad nyfikenhet på hur Vänsterpartiet och dess ledning skall lyckas hantera arbetet med pragmatiska kompromisser för att bidra till en rödgrön enighet.

Granskningen av Vänsterpartiet och dess politik innebär att partiet har fått lättare än tidigare att nå ut med sin politik i media. Men uppmärksamheten har således inte inneburit något väljartillskott eller några väljarförluster. De väljare som åtminstone tillfälligt lämnat Socialdemokraterna tycks snarare ha sökt sig till Miljöpartiet än till Vänsterpartiet.

Om det blir en rödgrön valseger kan Lars Ohly lugnt sitta kvar som partiordförande och sikta in sig på en relativt tung ministerpost. Men om den borgerliga alliansregeringen lyckas sitta kvar är det svårt att se att Lars Ohly skulle leda Vänsterpartiet även inför valet 2014. Vänsterpartiet har visserligen en tradition att inte sparka sina ordföranden, men Ohly skulle knappast själv ha motivationen att fortsätta över mandatperioden. Kongressen 2011 eller 2013 skulle vara lämpliga tillfällen för partiledarbyte.

Däremot finns det ingen självklar efterträdare till Lars Ohly. [[Alicia Åström]] är vice ordförande, men har suttit i riksdagen sedan 1994 och skulle kanske inte uppfattas som en egentlig förnyelse. [[Josefin Brink]] har ett starkt stöd men frågan är om hon vill. [[Jonas Sjöstedt]] har varit borta från politiken, och frågan är om det är möjligt för honom att komma tillbaka i rollen som partiordförande. [[Hans Linde]] är ännu för ung och orutinerad. [[Ulla Andersson]]? [[Wiwi-Anne Johansson]]?

Men i denna jämna valrörelse är det minst lika sannolikt att Lars Ohly sitter kvar, och spekulationen får då i stället kretsa kring vilken ministerpost han skulle få. Socialminister, gissar de flesta. Eller kanske infrastrukturminister. För inte kan han väl bli biståndsminister och vice utrikesminister?

Kommentera