SVT och Sveriges Radio pejlar valet

I dag har SVT och Sveriges Radio bjudit in till en förhandstitt på webbtjänsten Valpejl där man ska kunna söka information kring alla kandidater som siktar mot riksdag, landsting eller kommun i höstens val. Syftet med Valpejl sägs vara att utgöra en informationskälla för alla väljare som vill ha vägledning och fördjupa sitt beslutsunderlag inför valdagen samt öka intresset för kandidater på alla nivåer över hela landet.

Det senare kan vara nog så relevant då en undersökning som fackförbundet SKTF låtit göra visar att färre än hälften av väljarna i kommunvalet kan namnge en politiker i den egna kommunen. I landstings-/regionvalen kan bara 20 procent namnge någon politiker i det egna landstinget eller regionen. Och i åldersgruppen under 30 år kan inte ens 5 procent namnge någon politiker.

På Valpejl ska man kunna söka information om alla de 54 000 kandidater som ställer upp i alla allmänna val i höst, eller kolla in riksdagskandidaterna som hittills svarat på en valenkät man låtit göra.

Sajten utlovas byggas ut med ytterligare tjänster efter sommaren.

Kommentera