Replik: Valkompassen inte perfekt

Jag läser just nu en massa intressanta synpunkter på vår valkompass! Vi välkomnar debatten eftersom vi nu håller på med en (planerad) översyn och uppdatering som är nödvändig dels för att politiken ändras, dels för att vi försöker ta bort en del buggar och otydligheter.

Men det är samtidigt viktigt att påpeka vad en väljarkompass egentligen är för något. Den är ingen kvalitetssäkring av att den som känner sig som centerpartist och verkligen ”blir” det.

Vi ger ingen en klockren partistämpel, utan partierna kommer att ligga i närheten av varandra i lite olika ordning beroende på hur testaren anpassar sina svar.

Väljarkompassen ska göras flera gånger med olika varianter så att partierna flyttar sig lite beroende på hur frågorna besvaras. Svaren är ju inte klockrena utan kan nyanseras. Så upptäcker också användaren den dynamiska processen som partival innebär.

Framförallt får vi gång på gång påpeka: Partikompassen säger inte vilket parti vi ska rösta på, i den bedömningen ingår en massa andra frågor. Partikompassen är ett instrument som kan användas i den processen som alla medborgare måste kämpa med – att vaska fram vilka som är värd stöd i höstens val.

Jag brukar ta mig själv som exempel: Jag blir oftast folkpartist eller centerpartist. Fast jag är medlem i sossarna sen -82. Det jag ”blir” innebär alltså inte att det är detta som jag ”är”!

En sak till: Piraterna hanteras inte styvmoderligt, utan har själva valt att inte ha ett heltäckande program. Det kan vi antingen hantera så att de viktas i de frågor vi kan hitta ställningstaganden men blir ”nollad” i övriga frågor, eller så kan vi välja att inte ha med dem därför att de inte är ett ”riktigt” parti. Vi har valt den förra lösningen. Bättre att de är med lite grann än inte alls.

Som sagt, tack för synpunkterna! Vi tar dem i beaktande nu när vi uppdaterar! Och alla som har tips på bra frågor att ställa, alltså frågor som är intressanta, partiskiljande och möjliga att tydligt formulera!

[[Stig-Björn Ljunggren]]
stikkan[a]ljunggren.com

Kommentera