Därför blir du inte socialdemokrat eller pirat

I SvD:s partikompass har vi redan rapporterat att väldigt få tycks bli socialdemokrater. Varför, kan man fråga sig? Är helt enkelt socialdemokratins åsiktspaket inget som ens de rättrogna väljer? Är [[Stig-Björn Ljunggren]] så värnande om objektivitet att han missgynnat det egna partiet?

Makthavare.se har analyserat hur viktningen tycks fungera i SvD:s test. I korthet fungerar det så här: varje svar på varje fråga är kopplad till en viss vikt på ett parti. I SvD:s test är kopplingen gjord så att man bara får ”poäng” för att hålla med om vad ett parti tycker. Om ett parti tycker det starkt, får man fler poäng. Om partiet tycker det mindre starkt, får man färre poäng. Om man däremot inte håller med om ett partis åsikt ger det 0 poäng. Om du är mot förmögenhetsskatt i testet bidrar det lika mycket till din poäng som s- och v-väljare, men om du är för förmögenhetsskatt blir du mer v än s. Så går det vidare, fråga efter fråga. Om man på något enda område tycker på ett sätt som särskiljer de rödgröna är det troligt att det ger högre procent för v och/eller mp, än för s.

Exakt hur fördelningen blir beror förstås på hur man faktiskt svarar. Av erfarenhet från vårt eget test till Europaparlamentsvalet förra året vet vi att användarna som gör testen ganska ofta väljer starka svarsalternativ. Någon normalfördelning med flest i mitten blir det inte på de här frågorna. Vi har därför räknat med att alla svar, på alla frågor, är grovt sett lika sannolika. Utifrån detta har vi räknat på vilken totalvikt de olika partierna har i testet, så att säga hur lätt det är att få det partiet i topp, i största allmänhet.

Som man kan se i figuren ovan är det klart ”lättast” att bli vänsterpartist. S ligger klart under övriga riksdagspartier. Sd kan lätt kila sig genom blocken, dels genom att man inte har så väldigt låg vikt totalt, dels genom att man förutom synen på invandring har en hög vikt på en annan profil av frågor än övriga partier.

Piratpartiet, slutligen, hanteras mycket styvmoderligt i testet. Om våra analyser stämmer är det endast 7 frågor som över huvud taget ger poäng där. I frågor där Piratpartiet inte har tagit ställning får man ingen poäng för överensstämmelse. Det går helt enkelt inte att bevara testet så att man blir pirat. Det går att besvara testet så att man blir mer socialdemokrat än vänsterpartist, men då kommer man också att vara mer borgerlig än socialdemokrat. Det verkar helt praktiskt omöjligt att få socialdemokraterna som första parti. Det stora problemet är som sagt att testet belönar när man håller med ett parti, medan många väljare kanske snarare kan välja bort ett parti på grund av enskilda åsikter där man har en diametralt annan åsikt.

Här har vi bortsett från två saker: dels att man i testen kan välja ”Vet ej”. Det kan höja läget för Piratpartiet, men eftersom man bara kan svara Vet ej på maximalt fem frågor räcker inte det heller. Likaså påverkar viktningen med tre favoritfrågor i någon utsträckning, men inte tillräckligt kraftigt för att få en avgörande effekt.

* * *

FOTNOT: Det ovan beskrivna testet är konstruerat av Stig-Björn Ljunggren, [[Christer Isaksson]] och Tommy Möller – på uppdrag av TT Spektra. Det har, förutom på SvD.se, även publicerats av Läkartidningen, Axess, Lärarnas Riksförbund och flera landsortstidningar.

Kommentera