Andreas Bergh utesluten ur moderaterna

En av Makthavare.se:s skribenter, [[Andreas Bergh]], har gjort ett politiskt experiment och gått med i [[moderaterna]], [[centerpartiet]], [[folkpartiet]] och [[miljöpartiet]]. Detta berättade han öppet om i tidningen Neo förra året.

Han motiverade sina multipla medlemskap med att han bodde i Sverige och var intresserad av politik. Vidare menade Bergh att ”Tanken att man bara kan vara med i ett parti känns lika föråldrad som tanken att man bara kan ha en bank”. Olika partier – och banker – är bra på olika saker, löd resonemanget.

Han noterade då att det parti som uteslöt honom sist var det där han kommer att vara kvar.

I dag blev det klart att detta parti inte är moderaterna. På sin blogg konstaterar Bergh att han fått ett brev där han sägs vara lyft ur medlemsregistret för moderaterna, i avvaktan på att han återkommer och redovisar att han inte samtidigt är medlem i något annat parti.

Lustigt nog är det inte artikeln i Neo som väckt moderaternas uppmärksamhet på sin medlems partiaktiviteter på annat håll, utan att tidningen Riksdag & Departement långt senare skrivit om detta.

Från moderaterna fick för övrigt Andreas Bergh vid sitt inträde ett brev från [[Fredrik Reinfeldt]] själv, som välkomnade sin nya medlem och föreslog två sätt på vilka han kunde bidra: Baka bullar och bygga hemsidor. ”Det säger en del om vilka medlemmar de vill ha”, skrev Bergh i Neo.

Kommentera