Nils Oskar Nilsson: Vänstern ser inte helheten

REPLIK [[vänsterpartiet|Vänsterpartiets]] utrikespolitiske talesperson [[Hans Linde]] skrev häromdagen att det är hög tid att ISAF:s totala misslyckande får konsekvenser. På detta har [[Nils Oskar Nilsson]], [[moderaterna|moderat]] ledamot i Försvarsutskottet, begärt replik.

Alliansregeringen tar ansvar för Afghanistans framtid

Sveriges engagemang i Afghanistan är betydande och våra soldater gör en stor och viktig insats för att bistå afghanernas kamp för demokrati och utveckling. I en tid då Afghanistans behov av internationell solidaritet är stort väljer Hans Linde (v) att ifrågasätta alliansregeringens politik och våra svenska soldaters fredsfrämjande insatser i landet.

Det är uppenbart att vänstern inte ser helheten i våra insatser.

Samtidigt med de militära insatserna är civila insatser ytterst nödvändiga, inte minst för att styrka afghanernas ambition om fredlig utveckling. Därför har alliansregeringen förstärkt utvecklingssamarbetet med Afghanistan till att omfatta c:a 500 miljoner kronor per år, varav nästan en fjärdedel riktas till de nordliga provinser som Sverige ansvarar för. Det innebär nödvändiga satsningar på demokrati- och statsbyggande, mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter, inte minst rätten till utbildning.

Den svenska insatsen i Afghanistan bidrar till att skapa nödvändiga säkerhetsförutsättningar för att stabilisera landet och främja uppbyggnaden av samhället. Sedan talibanregimens fall 2001, har 3 200 skolor byggts och närmare 6,4 miljoner pojkar och flickor går nu i skolan. Nästan 80 procent av befolkningen har numera tillgång till grundläggande sjukvård. Detta kallar Hans Linde för ett misslyckande! Dessutom kränker han härigenom alla de svenskar som gjort och gör en insats med risk för livet.

En trovärdig strategi för Afghanistan bygger på både militära och civila insatser, men det ena förblir alltjämt en förutsättning för det andra. Om Sveriges och andra länders fredsfrämjande insats i Afghanistan avslutas nu skulle arbetet med att bygga upp de mänskliga rättigheterna gå om intet. När det humanitära biståndsarbetet riskerar att hindras av våld och hot är säkerhetsinsatserna en livsavgörande förutsättning. Om omvärlden drar sig ur i förtid skulle ett av världens fattigaste länder åter bli lämnat åt sitt öde och talibanskt förtryck. Det är knappast önskvärt, ens för Hans Linde och vänsterpartiet.

Människorna i Afghanistan är i behov av vår fortsatta hjälp. De framsteg som åstadkommits de senaste åren när det gäller demokrati, utbildning och kvinnors rättigheter är steg i rätt riktning. Sveriges engagemang i Afghanistan är långsiktigt. Sverige kommer inte att vända Afghanistan ryggen.

Nils Oskar Nilsson
Riksdagsledamot (m)
Ledamot i Försvarsutskottet

Kommentera