Veckans makthavare: Hans Linde

Efter dödsskjutningen av två svenska soldater i Afghanistan har debatten om Sveriges deltagande i ISAF-styrkan intensifierats. En av de hårdaste kritikerna mot den svenska truppnärvaron är riksdagsledamoten och [[vänsterpartiet|vänsterpartiets]] utrikespolitiske talesperson [[Hans Linde]], som här tar till orda som Veckans makthavare.

Hög tid att misslyckande i Afghanistan får konsekvenser!

I åtta år har Sverige deltagit med trupp i den Nato-ledda Internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan, ISAF. Under dessa år har våldet eskalerat, spridit sig till allt större delar av landet och säkerheten för både civilbefolkningen och utländska biståndsarbetare har försämras. Den fred som Sverige skulle främja i Afghanistan har blivit alltmer avlägsen för varje år som gått, det är ett faktum att den internationella militära insatsen i grunden misslyckats.

Förra året dödades 2 412 civila i Afghanistan enligt siffror från FN. Det är en ökning med 14 procent från året innan. Talibanerna, som kommit att bli synonymt med alla som gör motstånd, har flyttat fram sina positioner trots att antalet utländska soldater ökat med 320 procent sen 2006 i Afghanistan. Efter åtta år av krig i Afghanistan är det uppenbart att motståndsrörelsen inte går att besegra militärt.

Insatsen motiveras med att vi ska stötta landets kvinnor, som om det var ett feministiskt krig Sverige deltar i. Men vad afghanska flickor och kvinnor behöver är tillgång till hälsovård, utbildning och ökad respekt för sina mänskliga rättigheter. Även på detta område har ISAF i grunden misslyckats, bara var fjärde afghansk kvinna kan i dag läsa och skriva och den ansedda människorättsorganisationen Human Rights Watch visade i en rapport i november att situationen för de afghanska kvinnorna på flera punkter försämrats de senaste åren.

Från den borgerliga regeringen försöker man motivera det svenska deltagandet med sitt stora engagemang för det afghanska folket. Det är en retorik som klingar falskt när samma regering avvisar unga afghanska män tillbaka till krigets helvete och försvaret har tecknat avtal med de afghanska myndigheterna om att eventuella fångar ska överlämnas till den afghanska säkerhetstjänsten NDS, ökänd för sin omfattande användning av tortyr.

Det är hög tid att ISAF:s totala misslyckande på marken får konsekvenser. Vi måste inse att det Afghanistan behöver är inte fler soldater utan ökat bistånd och en politisk lösning på konflikten. Istället för att med militära medel försöka besegra motståndsgrupperna borde vi med civila medel attackera orsakerna till att unga afghanska män ansluter sig till motståndet – bristen på arbete, utbildning och framtidstro. Vi ska i det sammanhanget komma ihåg att kostnaden att ha en svensk soldat i Afghanistan motsvarar kostnaden för att ge 1 400 afghanska flickor och pojkar utbildning i ett år. Sverige ska inte vända Afghanistan ryggen, tvärtom bör ett trupptillbakadragande kombineras med kraftigt öka vårt bistånd och ett starkt politiskt stöd till de försök till freds- och försoningsprocess som görs.

Hans Linde

Kommentera