68-listan – så befolkar de rödgröna departementen

[UPPDATERAD] Statsråd i all ära, men de dolda makthavarna på poster som statssekreterare, planeringschefer, politiskt sakkunniga och pressekreterare är nog så viktiga för en regering. Makthavare.se listar här de 68 hetaste namnen för politiska toppjobb efter en eventuell rödgrön valseger i höst.

Som redan konstaterats är denna sammanställning ett resultat av många personers arbete. En stor del av Makthavare.se:s redaktion, med ett brett kontaktnät i samtliga riksdagspartier, har bidragit med sin egen kunskap och sina kontakter för att få fram rimliga namn och tänkbara positioner för dessa vid ett regeringsskifte.

Vi har ringt en himla massa telefonsamtal, mejlat och gjort påstötningar. Vi vill rikta ett varmt tack till alla er som anonymt hjälpt till i detta arbete. I slutändan är det förstås vi som redaktion som tar ansvaret för alla uppgifter – korrekta och felaktiga – här på listan. Facit får vi förstås först efter valet, om de rödgröna nu överhuvudtaget tar plats i regeringskansliet i år.

68-listan:

[[Mats Andersson]] (s) Statssekreterare/Planeringschef
Inrikespolitisk sekreterare till Mona Sahlin. Mångårig medarbetare till ledande socialdemokrater. Var assistent/researcher/spökskrivare åt Göran Persson i dennes arbete med sina memoarer.

[[Björn Andersson]] (s) Statssekreterare/Planeringschef
Gångbar antingen som samordnare på statsrådsberedningen igen eller som statssekreterare på fackdepartement.

[[Ulla Andersson]] (v) Statssekreterare
Ekonomisk talesperson i dag. Har nämnts som ministerkandidat, är stabil, tillhör generalisterna = brett internt stöd.

[[Jonas Bjelfvenstam]] (s) Statssekreterare
Erfaren statssekreterare med erfarenhet inom många områden. En trygg klippa att låta en ny minister vila sig på.

[[Per Bolund]] (mp) Statssekreterare
Med stark ställning bland företagarna i Sverige. Tidigare pol sakkunnig på näringsdepartementet. Arbetar i riksdagen nu med klimat- och infrastrukturfrågor väntas arbete med de frågorna även i regeringskansliet.

[[Camila Buzaglo]] (s) Pressekreterare
Mångårig och omtyckt pressekreterare åt Mona Sahlin. Har även varit pressekreterare åt Göran Persson.

[[Zaida Catalán]] (mp) Politiskt sakkunnig
Jurist på miljöpartiets riksdagsgrupp. Arbetar främst med justitie-, konstitutions- och civilutskottet.

[[Rossana Dinamarca]] (v) Planeringschef/Politiskt sakkunnig
Väldigt intresserad av att få en tyngre post, men väger för lätt för att bli minister. Kanske blir det som statssekreterare eller politiskt sakkunnig hon får utlopp för sin energi och vilja?

[[Cecilia Eklund]] (s) Pressekreterare
Bodströms pressekreterare fortsätter i den rollen. Har tidigare också jobbat med Sahlin.

[[Stefan Engström]] (s) Statssekreterare/Planeringschef
Ingår sedan många år i kretsen av Mona Sahlins närmaste.

[[Gunvor G Ericson]] (mp) Planeringschef/Politiskt sakkunnig
Riksdagsledamot i socialförsäkringsutskottet. Arkitekt bakom ”En dörr in”-förslaget för socialförsäkringarna och anses mycket sakkunnig.

[[Ali Esbati]] (v) Politiskt sakkunnig
Frilansskribent och ekonomianalytiker på den norska tankesmedjan Manifest Senter for samfunnsanalyse. Tidigare debattredaktör på den norska tidningen Klassekampen och innan dess ordförande för Ung Vänster.

[[Anna A Forsberg]] (s) Statssekreterare/Planeringschef
Ung och inflytelserik pressekreterare på finansdepartementet åt Thomas Östros på 90-talet. Nu tung stabschef på TCO. Med rätt jobb lockas hon tillbaka till regeringskansliet.

[[Daniel Färm]] (s) Pressekreterare
Arbetar i dag i riksdagsgruppen.  Har haft olika roller i regeringskansliet tidigare.

[[Dan Gahnström]] (mp) Planeringschef
Arbetsmarknadspolitisk sekreterare. Värvad från Vägval Vänster och nu nyckelperson i miljöpartiet. Har stärkt kontakterna med facken och skapat mp:s numera genomarbetade näring- och arbetsmarknadspolitik. Anses ska jobba nära Peter Eriksson.

[[Odd Guteland]] (s) Politiskt sakkunnig/Pressekreterare
Pressekreterarräv som i dag ansvarar för socialdemokraternas opinionsmätningar.

[[Madeleine Harby Samuelsson]] (s) Statssekreterare
Bakgrund både som opolitisk departementstjänsteman och partifunktionär – bra kombination i regeringsarbetet.

[[Anna Helsén]] (s) Presschef
Självskriven genom sin journalistiska professionalism. Åter i partipolitiken efter en tur på JKL.

[[Jens Henriksson]] (s) Statssekreterare
Har precis i dagarna lämnat jobbet på Internationella Valutafonden (IMF) för ett nytt arbete på NASDAQ/OMX. Men kapitalismen klarar nog inte att hålla fast Henriksson när partiet kallar.

[[Jonas Hjelm]] (s) Statssekreterare
Gör comeback på försvarsdepartementet.

[[Katinka Hort]] (s) Statssekreterare
Överraskande rekrytering till jobbet som statssekreterare förra gången. Nu tung chef på sossarnas riksdagskansli. Hamnar på finans-, närings- eller aretsmarknadsdepartementet.

[[Kristoffer Housset]] (v) Pressekreterare
Jobbar för Lars Ohly i dag och lär göra det i morgon.

[[Johanna Hållén]] (s) Planeringschef/Politiskt sakkunnig
Stor erfarenhet av sjukvårdsfrågor både från landsting, utredningsväsende och socialdepartementet. Har ansvarat i statsrådberedningen för frågorna. Kanske rent av statssekreterare.

[[Torbjörn Hållö]] (s) Politiskt sakkunnig
Ekonom och en av Thomas Östros närmaste.

[[Ebba Jansson]] (s) Planeringschef/Politiskt sakkunnig
Organisationsombudsman på det socialdemokratiska partihögkvarteret, ansvarar för medlemsvärvning. Ordförande för socialdemokraterna i Botkyrka, tidigare vice ordförande för SFS.

[[Thomas Johansson]] (s) Statssekreterare
Ordförande i utbildningsnämnden i Södertälje. Var drivande i såväl Jan Emanuel Johanssons som Evin Cetins personvalskampanjer. Tidigare ansvarig för medborgarkontakter på socialdemokratiska partikansliet.

[[Sofia Johansson]] (v) Politiskt sakkunnig
Sofia Johansson samordnar i dag vänsterpartiets kontakter med (s) och (mp) och lär få behålla någon typ av central roll i en regeringssamverkan.

[[Anna Jonsson]] (mp) Politiskt sakkunnig
Miljöpolitisk sekreterare på riksdagsgruppen. Arbetar främst med trafikutskottet. Tidigare ordf i Miljöförbundet Jordens Vänner.

[[Fredrik Kornebäck]] (s) Pressekreterare
Partiets presschef får någon av de tyngre ministrarna att ta hand om.

[[Karin Kressner]] (mp) Planeringschef
Borgarrådssekreterare för miljöpartiet i Stockholms stadshus. Kan komma att jobba som planeringschef nära Maria Wetterstrand och/eller tillsammans med Paulo Silva.

[[Fredrik Lann]] (mp) Politiskt sakkunnig
Mikaela Valterssons högra hand sedan flera år. Med erfarenhet från tidigare arbete på finansdepartementet.

[[Emma Lennartsson]] (s) Statssekreterare
Given på finansdepartementet efter flera år som chef för socialdemokraternas budgetavdelning.

[[Gunnar Lind]] (mp) Politiskt sakkunning
Medarbetare som följde med Karin Svensson Smith från vänsterpartiet. Har lång erfarenhet av infrastruktursfrågor.

[[Jenny Lindahl Persson]] (v) Planeringschef
Informationschef för vänsterpartiet. Tidigare förbundsordförande för Ung Vänster och efter det pr-konsult på Hill & Knowlton.

[[Hanna Löfqvist]] (v) Politiskt sakkunnig
Jämställdhetsansvarig på västerpartiets kansli och kandidat till Europaparlamentet 2009.

[[Anders Lönn]] (s) Planeringschef/Politiskt sakkunnig
Chef för s-kansliet i Stockholms läns landsting. Får nya uppgifter på riksplanet.

[[Pia Magnusson]] (s) Politiskt sakkunnig
Omtyckt politisk sekreterare hos det nya löftet Veronica Palm. Får troligen följa med henne in i regeringen. Arbetade tidigare på Sveriges Universitetslärareförbund.

[[Joel Malmqvist]] (s) Planeringschef
Går just nu den hemliga statssekreterarutbildningen. Har tidigare varit pr-konsult på JKL och jobbar i dag som påverkansstrateg på Svenska Kyrkan.

[[Marie Martinsson]] (s) Planeringschef/Politiskt sakkunnig
Flyttar från riksdagskansliet där hon varit otroligt populär handläggare av arbetsmarknadsfrågor.

[[Roger Mörtvik]] (s) Statssekreterare
Dags att kalla hem utredaren Mörtvik från TCO. Får tungt jobb inom närings- eller arbetsmarknadspolitiken.

[[Johnny Nilsson]] (s) Statssekreterare
Lång erfarenhet och har nu en central roll i riksdagskansliet

[[Ömer Oguz]] (s) Presschef/Pressekreterare
Presschefen i riksdagskansliet får tung roll i tungt departement. Eller hos statsministern.

[[Lennart Olsen]] (mp) Statssekreterare
Tidigare politisk sakkunnig för miljöpartiet på finansdepartementet. Listig räv i förhandlingssammanhang. Miljöpartiets starkaste kort i ekonomiska frågor.

[[Clara von Otter]] (s) Politiskt sakkunnig/Pressekreterare
Får nya arbetsuppgifter efter åren med Carin Jämtin.

[[Kjell Rautio]] (s) Politiskt sakkunnig
Välfärdsutredare vid TCO. Satt med i socialdemokraternas välfärdsrådslagsgrupp.

[[Linda Romanus]] (s) Pressekreterare
Rekryterades till justitiedepartementet av Thomas Bodström. Jobbar nu i Sahlins stab.

[[Anneli Roswall Ljunggren]] (s) Politiskt sakkunnig
Har en säker penna och har tidigare jobbat på fler poster i regeringskansliet och åt flera statsråd. Har en given plats på finans- närings- eller arbetsmarknadsdepartementen.

[[Pelle Rödin]] (s) Politiskt sakkunnig
Ung medarbetare på riksdagskansliet som gjort sig oumbärlig på det utbildningspolitiska området. Blir belönad som tung sakkunnig.

[[David Samuelsson]] (s) Planeringschef
Har i många år sysslat med utbildningsfrågor, i dag kommunikationschef på Kommunal.

[[Paulo Silva]] (mp) Statssekreterare
Språkrörens stabschef och ansvarig för rödgröna samarbete. God relation med Peter Eriksson och Maria Wetterstrand. Har bra känsla för pr-spelet och politisk kommunikation. Sakkunnig i näringslivsfrågor. Utpekas som tänkbar statssekreterare på samordningskansliet för (mp).

[[Jonas Sjöstedt]] (v) Statssekreterare
Respekterad i flera läger. Klarar av ett tungt ansvar för samordning. Har stort internt stöd, men har han varit tillräckligt närvarande i partiet på sistone för att få en tyngre post?

[[Per Sonnerby]] (s) Politiskt sakkunnig
Politisk sekreterare i riksdagen. Arbetar främst med budget och ekonomisk politik. Nationalekonomiexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

[[Stefan Stern]] (s) Statssekreterare
Biträdande partisekreterare och torped åt Mona Sahlin. Styr i dag hennes stab och kommer i morgon vara hennes tyngsta statssekreterare.

[[Karin Strandås]] (mp) Politiskt sakkunnig
Ansvarig för rödgröna arbetsgruppen för utrikesfrågor. Politiskt erfaren och populär internt.

[[Maria Strandberg]] (s) Politiskt sakkunnig
Maria håller i dag i pennan när partiets budskap formuleras. Lycklig den minister som lyckas rekrytera henne som talskrivare.

[[Therese Svanström-Andersson]] (s) Planeringschef/Politiskt sakkunnig
Kan arbetsmarknadspolitiken och socialförsäkringarna som ett rinnande vatten. Har i dag viktig position på SKTF.

[[Charlotte Svensson]] (s) Statssekreterare
Gick länge sysslolös efter maktskiftet men har nu jobbet som populär stadsdelschef i Stockholm. Får återigen den otacksamma rollen att hålla i migrationspolitiken.

[[Annika Söder]] (s) Statssekreterare/Kabinettssekreterare
Den långa UD-erfarenheten kommer tas tillvara på ett eller annat sätt.

[[Kristoffer Talltorp]] (mp) Pressekreterare
I dag pressekreterare åt språkrören på riksdagskansliet.

[[Annelie Toresson]] (s) Statssekreterare/Planeringschef
Behövs för sin långa erfarenhet av regeringskansli och parti.

[[Sebastian de Toro]] (s) Statssekreterare/Planeringschef
Politisk sekreterare på socialdemokratiska riksdagsgruppen. Var innan dess politiskt sakkunnig åt Pär Nuder. Har ekonomiexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har tidigare jobbat på Stockholms läns landsting och managementbyrån McKinsey.

[[Marie Utter]] (mp) Pressekreterare
Språkrörssekreterare till Peter Eriksson.

[[Anders Wallin]] (s) Politiskt sakkunnig
Mångårig medarbetare på riksdagskansliet som idag arbetar med sjukvårdsfrågor och antagligen följer med området in i regeringen.

[[Anders Wallner]] (mp) Presschef
Språkrörssekreterare åt Maria Wetterstrand. En idéspruta med brett kontaktnät, ser till att Wetterstrand syns i rätt sammanhang.

[[Kent Waltersson]] (s) Statssekreterare
Ylva Johansson kommer att kalla tillbaka sin mångårige medarbetare till regeringskansliet.

[[Irene Wennemo]] (s) Planeringschef/Politiskt sakkunnig
LO-ekonom med en vass penna och tunga. Säkert önskad i regeringskansliet men vill hon lämna tryggheten i LO-borgen?

[[Alice Åström]] (v) Statssekreterare
Het ministerkandidat. Om inte detta, så blir hon garanterat statssekreterare.

[[Per Ängquist]] (mp) Statssekreterare
Strategisk och analytisk kanslichef med en tydlig vision. Spindeln i nätet som även kommer spela en nyckelroll efter valet, troligen nära Peter Eriksson. Gedigen erfarenhet från miljöorganisationer och som politiskt sakkunnig sakkunnig för miljöpartiet på näringsdepartementet. Sakkunnig i miljö/klimat i allmänhet, energi i synnerhet.

Slutord:
När vi har gjort 68-listan har vi följt samma procentuella fördelning av jobb som Fokus använde när de fördelade ministerposter. Det ger i detta fall 44 socialdemokrater, 15 miljöpartister och 9 vänsterpartister. Vi har valt att redovisa namnen i bokstavsordning eftersom nästan samtliga vår källor var mycket angelägna om att inte inbördes rangordna de personer de tror tar plats i regeringskansliet efter ett maktskifte. Vi är också väl medvetna om att vi säkert har missat många spännande personer som känner sig manade eller som det spekuleras om. Därför återkommer vi på onsdag med en lista med 68 bubblare, som vi valt att inte ta med i denna första omgång. Kompletterande tips välkomnas alltså.

Kommentera