Veckans makthavare: Sofia Arkelsten

Nyligen utsågs [[Sofia Arkelsten]] till talesperson i klimat-, miljö-, energi- och matfrågor för [[moderaterna]]. Hon har sedan dess lanserats som partiets egna mattant – bland annat genom Twitter. Här tar hon till orda som Veckans makthavare.

Val i matlandet Sverige

En titt i kristallkulan visar att mat seglar upp som en bubblarfråga i nästa val. I senaste valrörelsen, EU-valet, tog livsmedelsfrågorna större utrymme. Dels tack vare [[Anna Maria Corazza Bildt]] (m) som är livsmedelsföretagare, men också [[Marit Paulsen]] (fp) som gärna pratar produktion och gick hårt ut mot ekomaten. Men kanske särskilt tack vare [[Isabella Lövin]] (mp) som skrivit boken Tyst hav om hur EU:s fiskepolitik misslyckats kapitalt. Alla de tre toppkandidaterna hade livsmedelspolitiken som sitt viktigaste område och väljarna belönade dem för det.

Intresset för mat är väldigt stort hos väljarna. Alla äter. Det är gott om kokböcker, tidningar och tv-program om mat. Mat är en vardagsfråga som påverkar oss mycket. Sammantaget bäddar detta för att livsmedelsfrågorna i sin helhet kommer ta större plats i nästa riksdagsvalrörelse.

De tre stora matfrågorna i valet blir:

1. Kött och djur. Det har redan rivstartat med grisskandaler, dödade delfiner som säljs som valkött och nu senast rituell slakt utan bedövning. Vanlig slakt är inte heller särskilt kul men flagranta brott mot reglerna för hur djur ska behandlas accepteras inte. Klimateffekten av köttproduktionen kopplat till jordbruksstödet i EU kommer in här också. Politiken har inte klarat detta tillräckligt bra.

2. Offentlig mat. Maten som serveras på sjukhus äldreboenden och skolor måste vara god och gärna nyttig. Den första kommunen som lyckas med det här både i egen verksamhet och när de ställer krav för upphandling blir en politisk vinnare. Mat ska handla om upplevelse, bidra till välbefinnandet och visst kan äldreboenden servera vin.

3. Hälsa. Utan det gamla sunkiga apoteksmonopolet kommer fler hälsoaktörer in på marknaden. Det är ingen slump att exempelvis Boots säljer mat. Dessutom finns en branschglidning mellan mat och medicin som vi bara sett starten på. Hur ska politiken förhålla sig till det? Den dagen försäkringskassan och läkarna accepterar att medelhavsdiet skrivs ut på recept har vi kommit långt.

Vilka frågor kommer inte upp då? Prisfrågorna är döda. Vi lägger mindre och mindre del av våra pengar på mat. Efter Lidls intåg har pris- och konkurrensfrågorna tappat lite. Både EU på sitt håll och regeringen ska genomlysa livsmedelskedjan och då handlar det om helheten: handel, leverantörer och producenter. Lokalt handlar konkurrensen mest om att fler butiker får lov att etablera sig för kommunen och där finns vissa politiska skiljelinjer.

Vad det blir av satsningen på matlandet Sverige återstår att se. Risken finns att det fokuseras på produktionen av mat och mest kokar ned till regelförenklingar. Eller så kopplas kött och djuretiken, den offentliga maten och hälsoaspekterna in och då lyfter hela debatten.

Sofia Arkelsten är moderat riksdagsledamot från Stockholms stad.

Kommentera