Socialdemokraterna vill utreda surrogatmödraskap

[[Socialdemokraterna]] har lämnat sin tidigare avvisande hållning till frågan om surrogatmödraskap och fattat beslut om att utreda frågan, med ett klass-, köns- och etnicitetsperspektiv. Socialdemokraterna blir därmed andra parti, efter [[miljöpartiet]], att ta ställning för en utredning.

[[Linnéa Björnstam]], jämställdhetspolitiskt ansvarig för socialdemokraterna i Stockholm, skrev motionen från Stockholms arbetarekommun. Hon är glad över beslutet som fattades på kongressen.

- Man utreder ju inte något som man helt och fullt avvisar. Jag tror att ställningstagandet framöver kommer bli att det blir nödvändigt att ha någon form av regelverk. Verkligheten ligger före politiken på det här området och det faktum att det förekommer att barn föds av surrogatmammor måste hanteras på något sätt.

Frågan om surrogatmödraskap har länge drivits av [[Barbro Westerholm]] och [[Birgitta Ohlsson]]. Kanske blir [[folkpartiet]] nästa parti att ta ställning för en utredning. Partistyrelsen beslutade nyligen att föreslå partiet att ta beslut om att utreda situationen för de barn som föds genom surrogatmödraskap, eller värdmödraskap, som är den term folkpartiet använder. Birgitta Ohlsson:

- Jag är ganska säker på att frågan kommer att gå igenom på vårt landsmöte nästa vecka.

[[RFSL]] beslutade på sin kongress i maj 2008 att driva frågan om att tillsätta en utredning om surrogatmödraskap. [[Sören Juvas]], ordförande för RFSL, ser mycket positivt på socialdemokraternas beslut.

- Jag hoppas att man gör en förutsättningslös utredning där man tittar på hur reglerna ska kunna bli så bra som möjligt för barnen. Svenska barn föds av surrogatmammor och det är viktigt att vi har en lagstiftning som tar hänsyn till det.

Kommentera