(S)måföretagarpartiet – ur led är tiden

Man kunde tro att man var någon annanstans. På [[centerstämma]] eller på [[Företagareförbundets]] kongress.

Talare efter talare kliver upp och talar om vikten av bättre villkor för företagare.

Ingen säger emot. Kanske [[socialdemokraterna]] faktiskt menar allvar med att försöka erövra positionen som småföretagarepartiet nummer ett.

När förre LO-ordföranden [[Stig Malm]] bekymrar sig över entreprenören med två anställda som får betala sjuklön och dessutom lön till en vikarie måste man nästan nypa sig i armen. Men jag är vaken. Malms inlägg är bara den yttersta bekräftelsen på den omsvängning som de antagna riktlinjerna stadfäster.

Därför tycker socialdemokraterna numera att vara entreprenör det är att ”få leva sin dröm, att få vara sin egen”. Och att det är en vision för frihet som partiet ska bejaka. Därför ska småföretagare få samma trygghet som anställda.

Egentligen är det en anpassning under galgen. Arbetarrörelsen har ju misslyckats med att hålla tillbaka marknadskrafterna. Därför har vi numera en mängd egna företagare som tvingats bli sina egna när företagen, men  även staten och kommunerna dragit ner och outsorsat.

Allt fler jobbar med F-skattesedel och socialdemokraterna anpassar sig:

”Vi är både löntagarnas och företagarnas parti”, säger partistyrelsens föredragande [[Sven-Erik Österberg]].

Ska arbetslinjen återerövras och arbetslösheten minska måste helt enkelt småföretagandet gynnas. Det är där de nya jobben ska komma. För att arbetskraften ska bli mer flexibel ska delar av arbetsförmedlingen göras om till en kompetensförmedling. Dit ska alla som vill göra något annat kunna vända sig och få råd och hjälp oavsett om man har jobb eller inte.

En kompetensförsäkring ska bygga upp ett kapital som man ska kunna använda till vidareutbildning under hela livet. Hur försäkringen ska konstrueras är dock ännu oklart. Det lär dröja innan det löftet är uppfyllt om s får chansen. Först måste systemet utredas.

Hur Kraftsam som ska ge stöd och individuell handledning till de som har särskilda behov ska fungera är också oklart. Men s-kongressen förtydligade i alla fall partistyrelsens förslag genom att slå fast att det behövs en särskild arbetsmarknad för de som inte kan få några andra jobb.

De ska få varaktigt subventionerade anställningar där de ska utföra samhällsnyttiga uppgifter som annars inte skulle bli gjorda. Istället för att få bidrag utan motprestation ska de som kan arbeta göra det i någon sorts permanenta beredskapsjobb.

Arbetslinjen gäller alla och varje arbetad timme är värdefull. Finansminister [[Anders Borg]] (m) skulle ha kunnat sagt samma sak. Socialdemokraternas svar på de borgerligas subventioner i privat tjänstesektor, blir skyddade offentliga jobb.

Kommentera