Klassisk socialdemokrati kongressar

Arbete åt alla och skatter som är så höga att de kan betala en kvalificerad välfärd för alla som behöver.
Det var en klassisk socialdemokrati som målades upp när [[Mona Sahlin]] invigningstalade på partikongressen.

Enligt Sahlin ska nu [[socialdemokraterna]] återerövra arbetslinjen för att aldrig mer släppa den ifrån sig till de borgerliga med [[moderaterna]] i spetsen.

Hon påstod att socialdemokraterna nu skaffat sig en medlen för att göra det efter de rådslag som oppositionstiden ägnats år. Nu fattas bara kongressbesluten.

Om det stämmer återstår att se. Socialdemokraterna har en tuff uppgift att övertyga om att partiet har det mest trovärdiga programmet för fler jobb.

Även om det ibland är svårt att se tydliga skillnader mellan partierna som trängs i mitten kan det bli ett tydligt ideologiskt val nästa gång. Inte bara för att det kommer att handla om skatterna ska höjas eller fortsätta att sänkas utan också för att striden kommer att stå om vad exempelvis a-kassan är för något.

För den borgerliga regeringen finns ett tydligt samband mellan hur hög arbetslösheten är inom en bransch och hur hög avgiften till a-kassan ska vara. Tanken är att lönekraven ska hållas nere i yrkesgrupper med hög arbetslöshet, annars blir det ännu dyrare att ta hand om alla arbetslösa.

Men något sådan koppling ska inte finnas enligt socialdemokraterna. Det ska inte finnas någon som helst samband mellan arbetslöshet och avgiftsnivå slog Mona Sahlin fast.

”Avgifterna i a-kassan ska inte vara avhängig risken för arbetslöshet”, lovade Sahlin.

Det löftet skulle nog arbetarrörelsens pionjärer ha undrat en del över om de varit på plats. A-kassorna startade en gång i tiden som en solidaritetsgärning inom en bransch eller yrkesgrupp. Då fanns en direkt koppling mellan hur hög arbetslösheten var och hur höga avgifterna blev. Då gick det inte an att kräva höga löneökningar som slog ut arbetsplatser.

Om nivån på arbetslösheten inte ska ha någon betydelse för kostnaden i en viss a-kassa kan man lika gärna ha en allmän arbetslöshetsförsäkring för alla som vill vara med. Men då försvinner en uppgift som drar medlemmar till fackföreningarna och det vill förstås inte socialdemokraterna.

”Vi står alltid på er sida”, som Mona Sahlin hälsade [[LO|LO:s]] ordförande [[Wanja Lundby-Wedin]] välkommen till kongressen.

Kommentera