Sd bryter upp blockpolitiken

I helgen håller [[Sverigedemokraterna]] sin kongress, landsdagar som partiet kallar det. Med höga opinionssiffror och en välfylld valkassa ställs frågan på sin spets. Vad ska de etablerade partierna göra om Sd tar sig in i riksdagen? I dagsläget kan de väljare som ogillar att Sverige i praktiken håller på att gå mot ett tvåpartisystem rent av taktikrösta på Sverigedemokraterna. Det verkar förfärande nog vara den mest verksamma metoden att få stopp på blockpolitiken.

Med det som sagts hittills i regeringsfrågan är det svårt att se hur blocken ska kunna bestå om Sverigedemokraterna blir vågmästare i riksdagen. Den rödgröna oppositionen har varit väldig tydlig med att den inte kommer att regera vare sig med ett direkt eller indirekt stöd från Sd. [[Alliansen|Alliansregeringen]] har i skrivande stund inte varit lika kategorisk. [[Fredrik Reinfeldt|Fredrik Reinfeldts]] vanliga kyla har förbytts i irritation när han pressas på om han kan sitta kvar med Sverigedemokraterna som vågmästare. Det är inte så konstigt. För regeringen är det viktigt att valrörelsen blir en kamp mellan två alternativ. Att då stöka till det med att svara på frågor om Sd – som ingen vill ta i med tång – stör planeringen.

Ändå är det ingen djärv gissning att Fredrik Reinfeldt, liksom [[Mona Sahlin]] och de rödgröna, måste komma med tydligare besked än hittills, även om Reinfeldts allianskamrater verkar hoppas slippa det. Blir Sverigedemokraterna tungan på vågen och de borgerliga fortfarande har fler platser i riksdagen än oppositionen kan regeringen sitta kvar, säger en av de borgerliga partiledarna. Om Sd lägger ner eller röstar för Fredrik Reinfeldt som statsminister vid en förtroendeomröstning är det så mycket att göra något åt, är slutsatsen.

Men även om de borgerliga är större än de rödgröna är bekymren knappast över för det. Om oppositionen håller ihop och presenterar ett gemensamt budgetalternativ blir det i praktiken Sd som bestämmer vilken budget som ska antas. Det är precis den situationen som uppstått i en rad kommuner och tvingat fram majoritetsbildningar över blockgränsen efter starka påtryckningar från de centrala partiledningarna. Sverigedemokraterna ska isoleras från allt inflytande enligt det påbud som gått ut från såväl M som S högkvarter. Det vore märkligt om inte rikspolitikerna skulle följa sina egna rekommendationer när det gäller dem själva.

Skulle de rödgröna bli större i riksdagen än de borgerliga är utgången än mer given. Då kan Fredrik Reinfeldt bara sitta kvar med direkt stöd från Sverigedemokraterna. ”Det går naturligtvis inte”, säger den borgerliga partiledaren. Men därmed är det knappast fritt fram för de rödgröna att ta över. Håller den borgerliga alliansen ihop i opposition är det bara för Sd att rösta på deras förslag och fälla regeringens. Därför räcker inte Mona Sahlins avståndstagande från att regera med direkt eller indirekt stöd från Sverigedemokraterna. Även hon måste svara på hur landet ska styras om Sd blir vågmästare. Och svaret är av allt att döma att det i så fall måste till en uppgörelse över blockgränsen för att undvika kaos.

Kommentera