Kommer kyrkan att splittras?

Med en månad kvar till kyrkomötets beslutssession om kyrkans hållning i frågan om samkönade äktenskap debatterade [[KG Hammar]] frågan med Dagens chefredaktör [[Elisabet Sandlund]] och [[Göran Hägglund]] på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Kristdemokraternas partiledare var märkbart nedtonad på det välbesökta seminariet och publiken var på Hammars sida.

Rubriken på seminariet var ”Uppdrag samliv” men moderatorn Barbro Matzols väntade inte många minuter med att föra in samtalet på det brännande ämnet med frågan: Hur ser ni på kön som en variabel i äktenskapet?

- Motståndet mot samkönade äktenskap handlar om könskomplementaritetsfrågan, menade Sandlund, som också ansåg att de argument som finns för samkönade äktenskap helt enkelt är ”dåliga”.
- Jag hittar inga argument i Bibeln för samkönade äktenskap och jag håller det inte för otroligt att det här kommer att splittra kyrkan, jag är djupt oroad.
- Det finns många fler argument för att kvinnan ska tiga än att vi inte ska samkönade äktenskap, kontrade Hammar och drog ner applåder. Bibeln beskriver det vi nu kallar homosexualitet på många olika sätt.
- Men vi kanske hade kunnat hitta någon lösning som hade blivit mer samlande, som civilrättslig registrering menade Hägglund. Men saken är ju avgjord på politisk nivå.
Panelen enades om att det nog hade kunnat varit ett bra alternativ, men sedan var det slut på enigheten och Hägglund hamnade i skymundan när en mer teologisk diskussion tog vid.

Hammar: Testet på kristen etik är ju hur vi behandlar minoriteter. Ska vi på kristen grund utesluta folk som vill vara med? Det funkar inte för mig. Och så säger man dessutom att om jag inte får som jag vill, så ska vi dela kyrkan. Nonsens!
Sandlund: Det tragiska är att detta tar så mycket tid och kraft från kyrkan.
Hammar: Men det här har hänt tidigare. Det här är inte första gången vi ändrar något ens i frågan om äktenskapet. Tidigare blev till exempel kvinnor omyndiga igen när de gifte sig. Det blir konstigt att framställa frågan om de samkönade äktenskapen som att vi nu för första gången ändrar något. Konflikter bryter ut, sedan lägger sig dessa. Det kommer också denna att göra.
Sandlund: Men det här handlar om bibelsyn, skapelsen och Guds vilja. Det finns ett tilltal från Gud i Bibeln, och det ändras inte.
Hammar: Det som inte ändras är uppdraget att leva kärleksfullt, men det finns ingen tidlös kärlek. Man kan aldrig hänvisa till det bibliska texterna vad gäller detta. Skapelsen är det vi ser omkring oss, inte det som står i Bibeln. Vi kan inte begära att de som skrev de här texterna för 2000 år sedan skulle ha lika bra koll på läget som vi har nu.

Kommentera