Lika goda kålsupare

Från omhändertagande till egenmakt, från bidragsberoende till egen försörjning. Ett paradigmskifte.
Så presenterar integrationsminister [[Nyamko Sabuni]] (fp) ännu ett förslag om hur invandrare snabbare ska få jobb.
Om förslaget är så revolutionerande återstår att se.
I åratal har regeringar talat om att invandrare som kommer hit måste börja arbeta och försörja sig själva. I verkligheten har flyktingarna skolats in i ett bidragssystem.
Idag är det ett häpnadsväckande faktum att efter tre år i Sverige så är det bara knapp 30 procent i yrkesverksam ålder som arbetar. Såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar har skändligen misslyckats med integrationen.
Att nu lägga ansvaret på Arbetsförmedlingen och att införa tydligare ekonomiska drivkrafter är en liten återgång till ordningen som gällde till början av 1970-talet. Då var invandring en arbetsmarknadsfråga, inte en social angelägenhet. Men att Arbetsförmedlingen ska komma till några snabba resultat i dessa tider är svårt att se.
En sak verkar fullkomligt klar. Vid valet nästa år har ännu en mandatperiod gått utan att bidragsberoendet bland invandrarna minskat i någon större utsträckning.
Trots allt tal om hur viktigt det är.

Kommentera