Almedalsbesökaren, här är ditt liv!

[[United Minds]] undersökte under Almedalsveckan vad som är status bland besökarna. Resultatet visar på en hel del skillnader från allmänheten i övrigt. United Minds sammanfattar det hela med att beskriva Almedalsbesökaren som verbala egoister som jobbar jämt och inte lyckas hålla ihop sina relationer.

Nej, det här med långa och stabila äktenskap är inget som smäller högt på Almedalsbesökarens statuslista. Det kommer på allra sista plats i den ranking som gjordes i somras. Allra högst status har allmänbildning, vilket inte skiljer sig från allmänheten i övrigt. Däremot värdesätter inte allmänheten ”att vara en duktig talare” i samma utsträckning som Almedalingarna.

Och föga överraskande är det mer status att synas på Politikerbloggen än Stureplan.se. Glamour – om det nu är det vi finner på Stureplan – smäller inte högt i den politiska tyckarelitens värld.

Hela undersökningen går att läsa här.

Kommentera