Som katten kring het gröt

Lagen om anställningsskydd, LAS, gör det svårare för ungdomar att få jobb.
Det medgivandet har den moderata partiledningen gått med på för att undvika en uppslitande debatt på moderatstämman.
Men det innebär inte att LAS ska rivas upp. [[Moderaterna]] tassar som katten kring het gröt för att hålla ihop partiet.
Enligt den nya skrivning som utskottet på stämman kompromissat fram leder LAS tillsammans med andra faktorer på arbetsmarknaden till att trösklarna som hindrar ungdomar att få jobb ”blir väldigt höga”.
Då kan man ju tycka att det viktiga borde vara att slipa ner trösklarna genom att ta bort eller ändra LAS. Men det vill inte moderatledningen.
”Man kan inte lagstifta fram sunt förnuft”, sa arbetsmarknadsminister [[Sven Otto Littorin]] och menade att ansvaret ligger hos parterna på arbetsmarknaden.
Tas turordningsreglerna bort så skulle det drabba de riktigt svaga på arbetsmarknaden enligt Littorin.
Moderaternas kompromiss landar i slutsatsen att ”trösklarna till arbetsmarknaden måste sänkas samtidigt som anställningstryggheten bevaras”. Men hur det ska gå till blev inte mycket klarare under stämmodebatten.
Innan debatten om arbetsrätten drog igång hade finansminister [[Anders Borg]] talat om vikten av att upprätthålla goda offentliga finanser och vilket hot oppositionens alla löften innebär.
”Oppositionen har alltid mer. Det är inte ansvarsfullt. Det är överbudspolitik.”
Borg fullföljde alltså Fredrik Reinfeldts linje om att den ansvariga regeringen står mot den oansvariga oppositionen. Han gjorde också väldigt tydligt att det inte är tal om regeringen kommer att ge stöd till industriföretag som håller på att gå omkull. I synnerhet inte till bilföretag.
”Vi tror inte att välfärdens pengar ska utgöra grund för riskkapitalsatsningar.”
Inom kanslihuset finns en misstanke om att det är skojare som är i farten i alla turer kring SAAB. Trustorvarning är utfärdad, att okända ”finansmän” försöker göra klipp utan att betala särskilt mycket själva.
Utmaningen för regeringen och finansministern är att den stigande arbetslösheten inte ska permanentas i högre långtidsarbetslöshet och att se till att det blir offentliga överskott igen när tiderna blir bättre.
Arbetslinje mot full sysselsättning och stabila statsfinanser alltså. Anders Borg låter som en gammal socialdemokratisk finansminister, en jämförelse som han inte har något emot, tvärtom.
Men nu är rollerna ombytta enligt moderatledningen. För att återupprätta arbetslinjen är det absolut nödvändigt att alliansen får fortsätta att regera under nästa mandatperiod enligt Borg.
Han sa inte att han lämnar politiken om regeringen förlorar. Men det är precis vad som kommer att hända. Anders Borg kandiderar inte till riksdagen, förlorar regeringen har han gjort sin politiska värnplikt och tänker göra något annat. Det förklarade Borg klart och i en intervju för Fokus redan i november förra året.

Kommentera