M vill ha lagstadgade patienträttigheter

[[Moderaterna]] vill stärka patienternas rättigheter genom lagstiftning.
Men moderatstämman i Västerås säger ingenting om hur landstingen ska kunna leva upp till den nya rättighetslagstiftningen.
Det viktiga är att skicka ut budskapet om moderaterna som det mjuka ansvarskännande partiet.
Moderatstämman beslutade att införa en särskild patienträttighetslag där den vårdsökandes rättigheter anges. För att få rättvisa och lika vård över hela landet ska det regleras på nationell nivå vilken medicin och vilka hjälpmedel alla har rätt till. En centralisering ner till enskilda preparat alltså.
Det ska också bli lagfäst att man får söka vård var man vill i landet om moderaterna får bestämma. Även om det egna landstinget har möjlighet att ge vården.
Arbetsgivarna inom landstingen åläggs också att ge sina anställda större flexibilitet när det gäller arbetstider och sammanhängande ledigheter.
Påbud uppifrån alltså på landstingspolitikerna alltså. I debatten förekom också några enstaka kritiska röster. Bland annat gjordes jämförelsen med LSS, den rättighetslagstiftning för funktionshindrades rätt till assistans som blivit väldigt kostsam för kommunerna.
Lagstadgade patienträttigheter skulle kunna ge landstingen stora bekymmer trodde några. Men det var som sagt några få talare. I övrigt hyllades sjukvårdslandstingsrådet [[Filippa Reinfeldt]] och moderaternas nya ansvarsfulla sjukvårdspolitik.
Finansminister [[Anders Borg]] är heller inte rädd för en kostnadsexplosion i vården om lagstiftningen blir verklighet.
”Det får inte bli svart eller vitt, man kan förstärka patienternas rättigheter utan att tappa greppet om kostnaderna”, säger Anders Borg till makthavare.se

Kommentera