Fortsatta skattesänkningar med Reinfeldt

Nästa val blir ett skatteval.Det står klart sedan statsminister [[Fredrik Reinfeldt]] följt traditionen och föreslagit fortsatta sänkta inkomstskatter på sin båtfärd ut mot Vaxholm.
Där höll han sedan sitt sedvanliga sommartal på Söderhamnsplan.
Fredrik Reinfeldt meddelade den församlade journalistkåren att [[moderaterna]] vill sänka inkomstskatterna nästa år med ett fjärde steg av jobbskatteavdraget. Därmed lär det också bli så, även om budgetförhandlingarna inte är avslutade. Statsministern skulle inte göra sitt utspel om han inte trodde att han skulle få igenom det.
Och oavsett om det blir fem eller tio miljarder ytterligare i sänkt inkomstskatt skärps därmed motsättningarna mellan regering och opposition.
Moderaterna är säkra på att sänkta inkomstskatter ökar sysselsättningen både på kort och lång sikt. Människors vilja att arbeta ökar när de får mer över efter skatt.
[[Socialdemokraterna]] säger att det måste finnas jobb att få för att ner arbetslösheten och vill istället satsa mer på ”jobbskapande” åtgärder, det vill säga mer till kommuner och landsting och till arbetsmarknadspolitiken.
Den motsättningen kommer att sätta sin prägel på det kommande valåret.

Kommentera