Bildt ingen recensent

”Det är självfallet Aftonbladet som skall ta ansvar för sina beslut, och som har att förklara varför man i detta fall valde att publicera en artikel som man rimligen borde ha insett skulle leda till starka reaktioner. Detta sagt utan att vilja rescensera det beslutet”. Carl Bildt fortsätter kommentera Aftonbladetstormen, utan att för den sakens skull kommentera eller recensera enskilda artiklar i svensk press.

Kommentera