Rädsla för skattehöjningar ger pengar till kommunerna

När [[Fredrik Reinfeldt]] och [[Anders Borg]] sammankallade till presskonferens på måndagen för att ge sin syn på de kommande budgetförhandlingarna i regeringen stod det klart att kommuner och landsting kommer att få något förstärkta resurser i 2010 års budget. Beloppen är dock inte klara och det var en motvillig duo som presenterade krisåtgärder för att dämpa arbetslösheten.Finansminister Anders Borg inledde presskonferensen med att ge en övergripande bild av läget i ekonomin. Han menade att konjunkturnedgången nu planat ut och att det därmed finns visst utrymme för krisåtgärder. Det är framför allt hushållens minskade pessimism och finansmarknadernas stabilisering som Anders Borg lutar sina prognoser på.

Fredrik Reinfeldt presenterade därefter moderaternas prioriteringar inför regeringens budgetförhandlingar. Statsministern medgav att läget i kommuner och landsting nu ser sådant ut att det finns behov av tillskott till kommunsektorn. Dessa tillskott ska för det första gå till att värna ”välfärdens kärna” – det vill säga vård, skola och omsorg – och i förlängningen också minska risken för skattehöjningar i kommuner och landsting. Fredrik Reinfeldt varnade för sådana skattehöjningar och menade att de oproportioneligt kan slå mot låg- och medelinkomsttagare.

Statsministern aviserade också ökade anslag till omställning och utbildning. Utökade arbetsmarknadsåtgärder är nödvändiga för att människors anställningsbarhet ska bibehållas fram till konjunkturvändningen.

Om budgetutrymmet så tillåter så kan det också bli aktuellt med ett fjärde jobbskatteavdrag. Fredrik Reinfeldt var också mycket skeptisk till kristdemokraternas krav på skattesänkningar för pensionärer men lovade att lyssna på argumenten från [[Göran Hägglund]] under förhandlingarna. Reinfeldt betonade också att moderaternas utgångspunkter inte var ristade i sten utan att hela alliansen skulle få komma till tals under förhandlingarna som nu kommer att pågå fram till mitten av september.

Kommentera