Ny moderat etik

Inför [[moderaterna|moderaternas]] arbetsstämma den 27-30 augusti i Västerås har nu handlingar skickats ut. I dessa kan man bland annat läsa en proposition om vilka etiska principer partiet tycker ska gälla för organisationen och dess företrädare.

I tjugo år har moderaterna låtit sina kandidater skriva under en försäkran om att vara ett föredöme och iaktta god moral, men den har varit allmänt hållen. Nu anges tolv konkreta punkter, med kopplingar till både egna och andra partiers skandaler. Den ”etiska policy” som läggs fram på stämman föreslås gälla för hela partiorganisationen – medlemmar, förtroendevalda och anställda på lokal, regional och nationell nivå.

Kandidater och förtroendevalda måste skriftligen lova bland annat att:

Alla människors lika värde aldrig får ifrågasättas.
Iaktta försiktighet vid ekonomiska transaktioner, särskilt med andras pengar.
Inte söka information eller material från andra partier som de själva inte valt att offentliggöra.
Att informera partiet om det finns något som kan ifrågasätta förtroendet.
Att ta ”time out” under en rättsprocess.
Att avsäga sig uppdraget om förtroendet förbrukas efter exempelvis rattfylla.
Att omedelbart avsäga sig uppdraget om partigruppen inte längre känner förtroende.

Till TT säger organisationschef [[Liselott Florén]], ordförande i den arbetsgrupp som tagit fram förslagen till den nya försäkran och till nya etiska principer, att moderaterna tagit intryck av sådant som hänt i det egna och andra partier.

”Det underlättar att ha ett dokument att ta ställning till även om inget dokument kan försäkra oss mot att människor faller igenom. Dokumentet kan tjäna som ett verktyg för att ge stöd. Att kryssa sig igenom ett antal punkter gör det tydligare vad vi förväntar oss”, säger Florén till TT.

Hon påpekar också att löftet om att omedelbart avsäga sig sitt uppdrag om en företrädare lämnar partiet inte är juridiskt bindande.

Kommentera