Starkt engagemang – svag uppslutning

Omkring 200 människor slöt upp i integritetsmanifestationen mot Stockholmsprogrammet i dag. Det var en klar övervikt av män såväl på talarlistan som i publiken, där också [[piratpartiet|piratpartitröjor]] var vanligt förekommande.

Först ut att tala var [[Hanif Irandoost]] som satte in integritetsdebatten i ett större sammanhang genom dra paralleller till kampen för en demokratisk utveckling i Iran. Därefter tog en rad talare vid, som avlöste varandra med varningar för hur pass långtgående negativa verkningar Stockholmsprogrammet skulle kunna få om det blev verklighet. ”En federalisering av FRA-lagen”, sa exempelvis [[Amanda Brihed]] från [[Nätverket svart måndag]]. ”Den som tar till överord tas till slut inte på allvar”, sa s-bloggaren [[Erik Laakso]] från [[Sossar mot storebror]], men tillade att ”när stora internationella multisar skaffar sig rätten ta över statens våldsmonopol [...] så är det svårt att inte använda de stora orden”.

Bland arrangörerna och talarna vid manifestationen fanns en bred uppslutning från politiska partier, ungdomsförbund och partianknutna nätverk. Det tyder på ett starkt engagemang mot Stockholmsprogrammet och att det finns många som är angelägna att demonstrera detta publikt. Däremot var det uppenbarligen svårare att en strålande sommardag trumma ihop en större samling demonstranter, något också såväl flera talare som åhörare påpekade. Man försäkrade att engagemanget för integritetsfrågor var större och starkare än vad dagens låga uppslutning gav intryck av.

plakat

Publiken hade skapat egna plakat. Vid sidan av dessa fanns en hel del som hänvisade till ”1984″.

Många kända ansikten var på plats. Makthavare.se:s utsända noterade bland andra [[Rick Falkvinge]], [[Kjell Alinge]], [[Unni Drougge]], [[Johanna Sjödin]], [[Erik Lakomaa]] och [[Peter Karlberg]].

Mehmet Kaplan (mp) talar

[[Mehmet Kaplan]] från [[miljöpartiet]] talar.

Kommentera