Migration – en pluskalkyl

Migration är en pluskalkyl enligt nationalekonomerna. De flesta kommer hit i arbetsför ålder och har inte kostat samhället i form av skolgång och sjukvård , säger [[Sakine Madon]] på Fores migrationsseminarium.

Kommentera