HD och FRA bör samarbeta

HD river idag upp flera våldtäktsdomar och menar att det alltid krävs teknisk bevisning. Brottsoffrets utsago räcker inte. HD kanske kan be FRA sätta upp kameror i folks hem så har vi garanterat rättssäkerheten för alla kvinnor.

Kommentera