Partiledarbetyg på Mona Sahlin

Betyg på Mona Sahlin

• Mandaten: noll
Mona Sahlins partiledarskap har inte testats i val ännu. Vi vet inte vad väljarna kommer att besluta sig för att göra 2010. Därför kan vi inte ge henne annat än ett ”neutralt” betyg på denna punkt.
Mona Sahlins betyg blir ”noll”.

• Makten: noll
Mona Sahlin har sytt ihop en rödgrön koalition och således medverkat till att uppgradera den svenska blockpolitiken till ett slags tvåpartisystem med starka fraktioner. Genom att försäkra sig om miljöpartiets stöd har hon ökat chanserna till maktskifte, men å andra sidan fick hon av allt att döma något ovilligt också vänsterpartiet med på kärran. Plus och minus således, vilket landar i ett neutralt betyg.
Betyget här blir också ”noll”.

• Leverans: noll
Socialdemokraterna kunde länge åka snålskjuts på Alliansens problem och oförmågor, samtidigt som det egna partiet har haft interna överläggningar och inte kunnat profilera sig. Socialdemokraterna kommer inte att vara uppe på banan fullt ut förrän efter kongressen i höst. Det är därför svårt att se vilka politiska sakfrågor som Mona Sahlin kan leverera innan valet.
Mona Sahlin får därför även här ”noll” i betyg.

• Opinion: minus
Opinionsutvecklingen för socialdemokraterna har varit hyggligt stabil. Redan direkt efter valet var partiet tillbaka i majoritet tillsammans med sina koalitionspartier, och partiet har inte förlorat någon opinionsmätning sedan dess. Helhetstrenden har varit vikande, men Mona Salin har i opinionsmätningarna varit ”statsminister” under hela sin tid som partiledare.
Jämfört med valet 2006 – om vi nu gör en sådan näst intill otillåten jämförelse mellan opinionsmätningar och valresultat – så ligger partiet bättre till, tillräckligt bra för att ro hem en valseger.
Men alla dessa argument till trots – nedgången i opinionen under senaste halvåret är dock obestridlig och dessutom ganska kraftfull.
Betyget till Mona Sahlin blir därför på denna punkt ”minus”.

• Partiledarförtroendet: minus
Andelen med förtroende för Mona Sahlin minskar signifikant i Synovates mätning. Det har minskat med åtta procentenheter till 30 procent.
Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Synovate, sammanfattar detta med ”anmärkningsvärt”.
Betyget på den här punkten blir ett ganska givet ”minus”.

• Medienärvaro: noll
Mona Sahlin har ganska hög medienärvaro, men hon illustrerar också problemet med att det inte alltid är positivt att synas. Men förutsättningen för att väljarna ska känna till en partiledare är att de syns och hörs, på gott och ont. Dock är hennes närvaro skiftande, toppar och dalar är inte jämnt fördelade. Det är därför svårt att sätta ett plus eller minus.
Mona Sahlin får därför ett ”noll” i betyg.

• Partiledartal: plus
Partiledartalet var en utmärkt retorisk uppvisning, hon var säker och stundtals forcerad, men även om hon på så sätt kvävde några applåder kom hon ändå upp i drygt ett tjugotal, vilket är mest hittills, Dessutom inhöstade hon några spontana skratt.
Talet centrerades kring jobben, jobben, jobben. Det är tydligt att detta kommer att vara den rödgröna melodin framöver, och att oppositionen, som Mona Sahlin gjorde i sitt tal, tänker nagla fast Alliansen vid deras löften om att bryta utanförskapet.
Viktigt för Sahlin var också att räcka ut handen till pensionärerna, en grupp som koalitionen måste vinna och som är på glid politiskt. Hon flirtade också med de yngre genom att tala om ungdomsarbetslöshet, utbildning och kanske allra mest, lova att riva upp FRA-lagen.
Slutligen ställde hon en fråga till Fredrik Reinfeldt – kan han tänka sig att regera med Sverigedemokraternas stöd efter valet 2010?
Hennes utgång liknade lite det som Maud Olofsson sade i sitt tal – nämligen vikten av att nationen håller samman, att vi hjälps åt för att försvara den svenska modellen, så att alla kan hålla ihop och växa lite i sina drömmar.
Det verkar som om vi fått en tävlig in landsmoderskap.
Slutbetyget blir ett ”plus”.
Sammantaget
Mona Sahlin har två minus, 5 nollor och ett plus. Sammantaget får Mona Sahlin betyget ”1 minus”.

Kommentera