Betyg på Maud Olofsson

Principerna bakom betygssättningen för partiledarna förklaras i en annan artikel på makthavare.se.

• Mandaten: plus
I det senaste valet lyckades [[Maud Olofsson]] leverera nya mandat till sitt parti.
Därför får hon betyget ”plus” på denna punkt.

• Makten: plus
Genom att kraftfullt verka för Alliansens etablering har Maud Olofsson också fört in sitt parti i maktens inre cirkel. Att bara finnas där är tillräckligt för att ge en partiledare kraftfull cred i sina egna led. Och ger en utomordentlig möjlighet att presentera partiets politik för väljarna.
Även här är betyget givet – Maud Olofsson får ett ”plus”.

• Leverans: minus
Ingenting tyder på att Maud Olofsson lyckats med att profilera centern speciellt mycket i den politiska konkreta gärningen. Som näringsminister har ingenting egentligen fallit ut som svarar mot de storstilade planer som fanns vid regeringstillträdet.
Visserligen finns det alltid en risk att underskatta centerns insatser i politiken eftersom de brukar vara skickliga på att leverera sådant som synes oss andra som små förändringar – men vilka är stora för deras väljare.
Men vi har inte ett sprudlande företagande, fler i sysselsättning eller minskat utanförskap. Förvisso råder inget tvivel om att Maud Olofsson tagit stor plats i debatten, eller att det faktiskt genomförts en reform för hushållsnära tjänster.
Och visst kan man skylla allt detta på finanskris och lågkonjunktur. Men någon leverans har inte skett.
Betyget för Maud Olofsson blir därför ”minus”.

• Opinion: noll
Centern ligger stabilt i senaste SCB-mätningen.
Betyget på ”opinion” blir därför ”noll”.

• Partiledarförtroendet: noll
Det finns inga statistiskt säkerställda förändringar i siffrorna – 33 procent – för Maud Olofssons förtroende. Eller som [[Nicklas Källebring]], opinionsanalytiker på [[Synovate]], uttrycker det: ”Hennes siffror är stabila”.
Min betygssättning blir därför ”noll”.

• Medienärvaro: noll
Som tidigare nämnts har Maud Olofsson stundtals tagit en stark position i debatten. Men under det senaste året utmärks hennes medienärvaro av en märklig ryckighet. ”Topparna” är inte jämnt fördelade utan kommer mer som kaskader.
Maud Olofsson får därför ett ”noll”.

• Partiledartal: minus
Maud Olofsson höll inledningsvis ett vibrerande tal om kvinnor och jämställdhet. Det var en riktig chockstart. Men sedan planade det ut till en lite allmänt hållen kritik av framförallt oppositionen. Hon fick in några hårda smällar om LAS som publiken gillade, och fick till och med folk att applådera ett tack till [[IF Metall]] som gått med på sänkta ingångslöner.
Sedan övergick hon till att försöka säga några lustigheter om ordransonering och ordkompensation som publiken inte hängde på och det verkar ha blivit en improvisatorisk övning mot slutet som gjorde att talet aldrig fick något crescendo.
Dock fick hon 23 applåder, drygt räknat. Mest hittills i Almedalen.
Jag kunde inte höra henne använda ordet ”utanförskap” och hon avslutade med att ironisera lite över sitt eget tungotalande, nämnde att klimatkrisen kanske är vår stora chans att ställa om samhället. Sedan fimpade hon sitt tal med att rulla över ansvaret på publiken – det är oss medborgare det hänger på att det blir ett klimatavtal i Köpenhamn i höst. Vi måste nu offra allt för våra barn- och barnbarn för att ro detta i hamn.
Det var nästan som om hon mot slutet höll tal inför en nation som ska gå i krig.
Betyget blir ”minus”.

Sammantaget
Sammantaget – med 2 plus, 3 nollor och 2 minus – får Maud Olofsson slutbetyget noll.

Comments

  1. Ni ska nog titta över sista stycket igen, Jan Björklund sa inte mycket ikväll…

  2. Tack för tipset! Nu korrigerat.

Kommentera