Efter klimathotet kommer finansieringsutmaningen

”Jag kommer osökt att tänka på mannen som ramlade ut från en skyskrapa och när han kom till den femtonde våningen tänkte att det har ju gått bra hittills” sa den tidigare statssekreteraren [[Per Borg]] (s) till den folkpartiske landshövdingen [[Bo Könberg]] då den sistnämnde med stor envishet hävdade att det inte finns något framtida finansieringsproblem för välfärden.

Den nu återuppväckta ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) har släppt sin första rapport, skriven av den tidigare statssekreteraren Per Borg. Rapporten, med namnet Den långsiktiga finansieringen – välfärdspolitikens klimatfråga, pekar på de problem som många forskare och experter tidigare lyft: framtidens välfärd kan inte endast finansieras genom skatter och skattehöjningar. Det kommer att uppstå konflikter mellan medborgarnas efterfrågan och det offentliga utbudet.

Rapporten presenterades och diskuterades i ett seminarium i Rosenbad i dag. Per Borg menar att om inte ett nytänkande förs in i välfärdspolitiken så kommer utvecklingen stå still. Om sjukvården inte hade utvecklats från 1980 hade det betytt att en magsårsoperation fortfarande var en blodig historia, utan Losec, för att nämna ett exempel.

Som titeln visar dras paralleller till klimatfrågan. Ett stort antal experter och forskare reagerar och säger att vi måste göra något nu. Klimatfrågan har lyckats komma på allas läppar, men var är den stora diskussionen om välfärdsfinansieringen?

Rapporten kommenterades av landshövding Bo Könberg (fp), [[Irene Wennemo]] från LO samt [[Maria Rankka]] från Timbro. Att diskussionen om att tydligt precisera det offentliga åtagandet, och underlätta för medborgarna att betala för det de själva är beredda att lägga egna pengar på är komplex och inte följer de vanliga mönstren visade sig tydligt i diskussionen. Bo Könberg menade att det var en uppförstorad diskussion, och att det inte finns några större problem med sjukvården förutom köerna till exempel. Även Irene Wennemo var skeptisk till hur stora problemen egentligen var. Hon lyfte ändå fram en rad exempel på gränsdragningar mellan offentlig finansiering och privat som gjorts inom  vården, plastikkirurgi och läkemedel som Viagra till exempel, och hur detta är bra reformer.  Däremot höll Maria Rankka i stort med om den problembeskrivning som socialdemokraten Per Borg lanserade, och la också till att fler internationella utblickar mot till exempel Nederländerna även kan gynna den svenska politiken.

Seminarium på 2,5 timmar kan många gånger kännas långa. Med den spänst som diskussionen i dag fördes på gick tiden snabbt. Alla debattörerna har vassa tungor och reagerade snabbt på varandras utspel.  Per Borgs ambition är att få igång en politisk process för att analysera finansieringsproblemet och hitta lösningar. Kanske är hans rapport den tändande gnistan för det.

Comments

  1. Smulan says:

    Jag har betalt skatt på precis allt i detta land under mer än trettiofem års arbetande och inte fått tillbaka något på långt när för dessa inbetalda skattepengar.Ta mig fan ett rent spel för galleriet där det oavsett hög eller lågkonjuktur bara höjs mer och mer på medborgarnas skattetryck.Jo det är ju klart , ett gäng invandrare har jag väl sponsrat under årens lopp med dessa skattepengar så att de enligt dessa höga herrar och damer i olika regeringar kan fortsätta vara utan arbete fångade i sina lägenheter som det nu tycks fungera i detta land där folk vart fjärde år fortfarande finner sig att bli totalblåsta av dessa regeringar så fort det är valdags med nya suveräna vallöften.FY FAN RENT UT SAGT.

Kommentera