Männen dominerar stort på DN Debatt

Sju av tio artiklar på på [[DN Debatt]] är skrivna av en manlig författare. Detta visar en stor granskning som i dag presenteras på Journalisten.se.

Bakom den stora granskningen ”Vem får plats i debattens finrum?” står [[Tobias Smedberg]] och [[Lars Jonsson]], grundare till [[Agenda PR]], samt [[Anders Utbult]] och [[Niels Selling]], statsvetarstudenter vid Uppsala universitet. Till grund för undersökningen ligger samtliga artiklar från DN Debatt under det senaste året. ”Männen är i majoritet inom i stort sett samtliga ämnen som debatteras” skriver författarna.

Energi- och industriämnena upptas till mer än 90 procent av manliga skribenter. Inom ämnena miljö, ekonomi och finans motsvarar siffran 80 procent. Folkrörelser och jämställdhet är två av det fåtal ämnen där kvinnliga debattörer på en av Sveriges mest inflytelserika debattforum är i majoritet. Tidigast 2049 kommer kvinnor att få lika mycket utrymme på sidan om utvecklingen följer tidigare mönster, skriver författarna.

I dag, måndag, tillträder DN Debatts nya redaktör [[Bo G Andersson]]. Författarna uppmanar den nya redaktören att ta till sig materialet och sätta ner foten och se till att hälften av alla debattartiklar skrivs av en kvinna.

Författarna skriver:

”Mäns dominans på DN-debatt kan också bidra till en negativ spiral, där mäns tillgång till utrymme för att visa ledarskapsegenskaper och debattfärdigheter leder till att fler identifierar män som goda ledare och debattörer.”

Undersökningen visar även att de borgliga politikerna får dubbelt så mycket utrymme än politikerna från oppositionen. Författarna frågar sig om DN gör rätt när de väljer att publicera dubbelt så många artiklar från alliansen, med tanke på den ställning debattsidan har i samhället.

Hela undersökningen finns att ta del av här.

Kommentera