Få seminarielokaler med teleslinga

Almedalsbloggen har tidigare skrivit om brister i tillgängligheten för rörelsehindrade. Organisationen Unga Hörselskadade har uppmärksammat oss på att det gäller även hörselskadade och döva. Många arrangemang har till exempel saknat teleslinga.

Unga Hörselskadade har hittat tre lokaler med bra slinga. Bästa teleslingan hade Vårdförbundet. Även vid partiledarnas tal i Almedalen fanns teleslinga. Men i övrigt var det få seminarier som var tillgängliga. Även informationen i programmet var bristfällig, eftersom det inte alltid framgick om en lokal var tillgänglig för hörselskadade eller inte. Partiledarnas tal har varit teckentolkade, men i övrigt har Unga Hörselskadade och Sveriges Dövas Ungdomsförbund använt sina egna teckenspråkstolkar under Almedalsveckan. På det sättet har de synliggjort teckenspråket i Visby.

Comments

  1. Johanna says:

    Det är inte så konstigt, när man tar för given när det gäller hörsel. Det finns ju 1 miljon hörselskadade i Sverige. Nästa år ska det vara mer teleslingan än i år.
    Glöm inte att Sverige ska vara full tillgänglighet till år 2010. Har vi kommit dit? Väldig långsam utveckling…

Kommentera