”Tänk på vad ni säger i Alliansen!” – rapport

Ordet utförsäljning har en annan klang än försäljning. Den poängen, och många många andra, drivs hem i årets första rapport från Almedalen, som är en uppmaning till Alliansens företrädare att tänka på vad de säger.

På söndag börjar politikerveckan. Men redan i dag släppte Johnny Munkhammar, gotlänning och en av Almedalens stående profiler, en rapport om politisk retorik, detta som marknadsföring för den konsultverksamheten han bedriver under namnet Munkhammar Advisory.

Det är Fredrik Segerfeldt och Maria Eriksson, bägge verksamma som marknadsliberala opinionsbildare, som granskat sju Almedalstal från de senaste två åren och utifrån dessa reflekterat över hur Alliansens företrädare egentligen använder språket i förhållande till vänsterblockets företrädare. Ger politikerna den egna verksamheten en tillräckligt positiv beskrivning? Används orden på rätt sätt? (Ur ett marknadsliberalt perspektiv, alltså).

Ett utdrag:

”För att maktskiftet ska kunna följas upp av det värderingsskifte i borgerlig riktning som inte minst Maud Olofsson talar om krävs det att alliansen tar kampen om språket. De måste börja ifrågasätta det av vänstern präglade politiska språkbruket och börjar fundera på hur de använder ord och begrepp och vilka värden och innebörder de lägger i dem.

Tänk om rättvisa handlade mer om att det måste löna sig att arbeta och utbilda sig än om att alla ska ha det likadant oavsett vad man gör? Eller tänk om satsning på välfärd betyder sänkt skatt så fler kan ta hand om sin egen trygghet snarare än ökade skatter och offentliga utgifter?

Varför inte börja redan nu, i Almedalen 2008?”

Den sextonsidiga rapporten kan laddas ned på Johnny Munkhammars hemsida. Och den som inte är marknadsliberalt lagd kan ju alltid läsa rapporten baklänges – de retoriska grepp som analyseras funkar ju från båda hållen…

Och förresten. Fredrik Segerfeldt och Maria Eriksson är ett par även i romantisk mening. Så nu vet vi vad de pratar om vid frukostbordet. Låter ju kul.

Kommentera