GRANSKNING: Är kvinnor tillåtna i Piratpartiet?

Piratpartiet i Almedalen 2007

Piratpartiet vill framstå som ett parti för alla. Men en mindre jämställd organisation har antagligen inte setts sedan kvinnlig rösträtt erövrades. I partiledningen finns enbart män. Hela organisationen rymmer enbart nio kvinnor i förtroendeställning – och de är långt ner i hierarkin.

Piratpartiet grundades för två och ett halvt år sedan och har snabbt gjort sig ett namn, senast genom att skapa stor uppståndelse runt FRA-omröstningen i riksdagen. Och i år dubblar de sin närvaro i Almedalen för att synas mer och bli accepterade som en organisation bland andra. Men frågan är om det är ett parti enbart för män.

Partiledningen styr

Det hela är lätt att kontrollera på Piratpartiets hemsida. Organisationsstrukturen är lätt att begripa. Årsmötet väljer partiledare och -styrelse. Det dagliga arbetet sköts dock av den så kallade partiledningen som består av partiledaren, vice partiledaren, de fem distriktsledarna, partisekreteraren, partiorganisatören, och så förbundsordföranden för Ung Pirat. Under partiledningen finns fem distrikt med varsin ledare. På nivån därunder finns 29 valkretsar med varsin ledare – och tanken är att det på en ytterligare nivå under ska finnas en ledare i varje av landets 290 kommuner.

Männen dominerar toppen totalt

Mansdominansen är total. Styrelsens tunga poster, som ordförande, vice ordförande och kassör, besitts av män. Men det är inte så konstigt då styrelsen består av fem ledamöter som alla är alla män. Styrelsen har även två ersättare, som bägge är män.

Den mer exekutiva partiledningen består av partiledaren Rick Falkvinge, som ju är man, vice partiledaren Christian Engström, också man, partiorganisatören Mattias Bjärnemalm, man, partisekreteraren Mårten Fjällström, man, de fem distriktsledarna, alla av mankön, samt den ständigt adjungerade Ungpiratsordföranden, som är, ööh, pojke.

Nio kvinnor – långt ner

För de 29 valkretsarna och de därunder liggande kommunerna presenteras inte alltid någon ledning – partiet är ju fortfarande väldigt ungt. Men samtliga valkretsledare som listas är män, utom i ett fall (Södra Älvsborgs valkrets) där ledarskapet är delat, och en kvinna alltså lyckats få halva makten. Hon är alltså den kvinna som lyckats komma högst i partiet om man går efter den officiella fasta partistrukturen. Och av alla de kontaktpersoner som räknas upp i övrigt är det extremt få kvinnonamn. Ta exempelvis Skåne. Där har Piratpartiet åtta kontaktpersoner – valkretsledaren och sju kommunala ledare. Alla är män. I Halland finns fem kontaktpersoner. Alla män. Göteborg, fem män. Och så fortsätter det. På den långa listan kontaktpersoner finns enbart nio kvinnonamn.

En PR-mardröm

Helt konstigt är det förstås inte att partiets alla tunga ämbeten, och i princip även alla andra uppdrag, innehas av män. Av Piratpartiets medlemsstatistik på hemsidan framgår att 5.428 män har tecknat medlemsskap, medan antalet kvinnor bara uppgår till 588. En kvinna på tio män, alltså.

När Piratpartiet ska visa upp sig offentligt duger det naturligtvis inte att det ser ut så. Väljare och medier skulle ju kunna få intrycket att Piratpartiet består av ett helt skevt urval av befolkningen – systemtekniker och bildskärmsreparatörer och andra typiska grabbyrken- och att de profilfrågor som förs fram som angelägna för hela befolkningen i själva verket bara berör män. En PR-mardröm i det jämställda Sverige.

Mer än en och en halv kvinna?

Så delegationen till Almedalen kommer definitivt att få ett större inslag kvinnor än maktfördelningen i partiet egentligen speglar. Förra året var sju representanter från Piratpartiet och Ung Pirat på plats i Almedalen. Hela tre av dem var kvinnor. I år satsar Piratpartiet på större närvaro. Partiet har bokat sexton sängplatser, varav tio för Ungpirater. Statistiskt sett borde delegationen innehålla en och en halv kvinna. Räkna med att du kommer att få se fler.

Comments

 1. Viktigaste granskningen hittills!

 2. Ditt inlägg hadde varit lite mer trovärdigt om du hade låtit bli med de indirekta personangreppen. tex ”systemtekniker och bildskärmsreparatörer och andra typiska grabbyrken”

  Det är inget konstigt att Piratpartiet är dominerat av folk med hög teknisk kunskap, och därför kommer från mansdominerade yrken. Det är folk som kan teknikne som tidigast ser hur tekniken kan missbrukas och därför försöker stoppa missbruket.

  Piratpartiet kommer att få ändrad demografi nu då alltfler ”vanligt” folk får upp ögonen för hur våra riksdagsmän har sålt ut vårt privatliv.

 3. Rick Falkvinge (pp) says:

  Ja vaddå? Tror du att vi VILL ha det så?

  Att en såpass skev demografi (främst män) har varit intresserade av frågorna har varit ett historiskt problem för oss. Det har däremot svängt dramatiskt ungefär det senaste halvåret – nyrekryteringen nu har ungefär dubbelt så stor andel kvinnor som tidigare.

  Varje organisation fungerar alltid bättre om man har en någorlunda jämn fördelning. Så jag vill inte ha en jämn fördelning för att vara politiskt korrekt, sådant betyder inte så mycket, utan helt enkelt för att organisationen fungerar mycket bättre då.

  Vår erfarenhet är dessutom att de tjejer som faktiskt engagerar sig är långt mer engagerade än en genomsnittlig kille som gör det. Bland våra duktigaste aktivister är alltså en oproportionerligt stor andel tjejer, jämfört med medlemskårens fördelning.

  I vår informella ledningsgrupp (som inte innebär något formellt ansvar men där våra duktigaste aktivister håller partiet igång 24/7, det är en ständigt pågående chatkanal där partiledningen och våra aktivister deltar) är fördelningen bättre, där är runt 25% tjejer och vi jobbar hela tiden på att hitta fler duktiga aktivister.

  Tittar man bland bloggarna som håller piratdebatten vid liv, så är fördelningen nästan helt jämn idag.

  SÅ jag måste säga att jag är lite imponerad av researcharbetet, samtidigt som jag tycker att slutsatserna är felaktiga (”är kvinnor tillåtna?”). Vi har följt fördelningen noga och redan de första månaderna börjat ta aktiva steg för att försöka jämna ut den.

  Med tanke på hur envisa vi är och att allt vi gjort hittills har gett resultat, så är jag övertygad om att vi kommer att se resultat på den fronten också så småningom.

  Rick

 4. Vi i partiet diskriminerar inte kvinnor. Vi håller med om att det är tråkigt att vi har ett så pass mansdominerat parti, och vi försöker jobba med det. Det är inte alltid helt lätt, dock.

  När vi talar om makt i vår organisation vill jag dock invända mig mot din metod. Vi har en partiledning som tar hand om övergripande organisatoriska saker, ja. Den består tyvärr bara av män, det är riktigt. Men nedåt i organisationen finns ingen maktstruktur. Vi är en väldigt platt organisation: ingen har någon som helst skyldighet att lyda order någonstansifrån. Därför tycker jag inte att det har betydelse med vem som är kontaktperson eller ansvarig för olika valkretsar. I de flesta fall handlar det om att den som sitter på dessa positioner helt enkelt är första bästa person som anmälde sig.

  Hon kommer att hata mig för att jag använder henne som exempel, men Amelia Andersdotter, kvinna, är en av de mest drivande här nere i Skåne. Hon har inte någon officiell position inom partiet, men är verkligen en stark ledare här nere. Inom Ung Pirat är hon med i styrelsen för en del lokalavdelningar samt medlem i riksförbundets styrelse.

  Så, okej. Piratpartiet har en väldigt liten andel kvinnor. Vi tycker att det är jättetråkigt. Om du vill göra något åt det får du jättegärna bli medlem och engagera dig.

 5. Ah. Och nu märker jag att jag blandat ihop den här bloggen och ”Zaidas tankar”, som jag kom hit genom. Antar att den där sista meningen inte gäller dig då, Per.

 6. Rick Falkvinge (pp) says:

  Förresten kan jag bjuda på namnen från vår Almedalsdelegation, eftersom du avslutar artikeln med en spekulation om fördelningen där: :)

  Rick, Christian, Rickard, Emma, Björn, Mårten, Mårten, Jan, Malin, Sofia, Stefan, Mattias, Jon, Nils, Amelia, Simon.

  Samla alla visitkort så kanske du vinner ett pris? :)

 7. Jonas says:

  Den mest meningslösa granskningen hittills!

 8. Enda alternativet, som jag ser det, är att kvotera in kvinnor i Piratpartiets styrelse. Någonting som föreslagits men som mött bestämt motstånd, av kvinnorna själva.

  Vi söker med ljus och lykta efter kvinnor som brinner för integritetsfrågorna. Är du en sådan? Gå med oss!

 9. En inte så lite märklig vinkling på det här inlägget måste jag säga. Vad man måste ha i åtanke är att Piratpartiet i mångt och mycket har informationseran som gemensam nämnare. FRA-övervakningsförslaget är ett mycket gott exempel på detta, dvs hur demokratin och medborgerliga rättigheter även måste värnas om i denna nya tid. Kort och gott, om vi som medborgare tagit för givet att i en riktig demokrati så ägnar sig inte staten åt automatisk brevsprättning så måste denna grundprincip även gälla den nya tidens ”brev” (e-post, chat etc). Det har härvidlag framgått med all önskvärd tydlighet att våra folkvalda inte riktigt tycker likaledes.

  Det handlar också om de nya möjligheter och förutsättningar som informationseran skapat. Inte minst märks detta på fildelningfrågan som ombegriper informationsspridning och kulturen i den nya tiden men kanske ännu mera tangerar demokrati och medborgarrätt då ett stopp för fildelning i princip innebär kontrollsystem närbesläktade med FRA-övervakningen.

  Kort och gott, det finns en röd tråd, dvs informationseran, som ofta missas och beaktat denna så är det inte alls konstigt att inte så många kvinnor är medlemmar, än så länge. Ny teknik har alltid varit mansdominerad vilket, som någon annan kommentatatör redan påpekat, också ligger till grund för den insikt som i stort rör hur den nya tekniken påverkar den nya tiden. Först att ta till sig nya insikter blir alltså de som lever och arbetar med den nya tekniken, dvs än så länge med hög mansdominans.

  Att Gudmundsson missat den grundläggande gemensamma nämnaren demonstreras också av det faktum att han inte tog upp åldersfrågan. Piratpartiet är en förhållandevis ung rörelse vilket också detta hänger ihop med att den gemensamma nämnaren är informationseran. Denna är en självklarhet för många unga men uppenbarligen inte riktigt för alla äldre (ex. sådana som numera frekventerar stolarna i politikens finrum).

  Jag själv har programmerat sedan 11-årsåldern och har härvidlag alltså en dryga 25-årig erfarenhet av IT. Detta innebär självklart att mycket av det som jag sedan länge har ansett varit självklara farhågor inför framtiden, och som nu i.o.m. Lex Orwell är på väg att förverkligas, ligger bakom mitt stöd för Piratpartiet.

  Nu när viktiga frågor kring informationseran inte längre bara hör till tekniker/teknokrater som undertecknad utan även människor utanför IT-branscherna så tror och hoppas jag att vi kommer att få se en tillströmning av medlemmar som representerar dessa. Därmed inte sagt att det räcker för att få en fullt diversifierad medlemsbas med fler kvinnor och fler äldre. När Piratpartiets resurser förhoppningsvis ökar framöver så kommer säkert frågor som dessa beaktas på ett bättre sätt än för stunden.

  Till skillnad från de etablerade partierna så har vi ju inte partistöd och liknande att luta oss emot…

 10. Förlåt, jag glömde påpeka att med tanke på landsfader Reinfeldt och Alliansens extrema klavertramp i exempelvis FRA-övervakningsfrågan så finns det väl, ärligt talat, betydligt värre ”PR-mardrömmar” att diskutera än könsfördelningen inom Piratpartiet?

  *tar sig för pannan*

 11. Kan du visa på något tillfälle då en kvinna aktivt valts bort till fördel för en man? Kan du visa på att Pirapartiet främjar killar hellre än tjejer? Kan du peka på något som tyder på att Piratpartiet aktivt söker sig till något bestämt kön?

  Nej, det kan du inte, och det är precis varför den här undersökningen är i stort sett meningslös. Att kvotera in folk är inget alternativt, för det betyder att medvetet ge förmåner baserat på inget annat än kön. Piratpartiet är fritt för vem som helst, och om kvinnor och tjejer av någon outgrundling anledning inte själva valt att vara med, då är det knappast Piratpartiets direkta fel.

  Att driva frågan om frihet och rättvisa innebär raka motsatsen till att kasta någon duktig man från hans plats för att kvotera in en kvinna ”bara för att”.

 12. NineK says:

  Tror dom flesta inom Piratpartiet inte tänker på om det är en man eller kvinna, utan vad dom har för kvalifikationer förutom kön. Vore synd att döma efter kön, man som kvinna.

  Att det just förhåller sig så snedvridet just nu kan bara bero på att piratpartiet är ett ungt parti samt att dess frågor har varit att teknisk karaktär där samhället i stort har en stor manlig överrepresentation just för det tekniska intresset.

  Ha dock denna fråga i åtanke och jämför fördelning efter en tid.

 13. Alltså, det är ju inte helt konstigt att Zaida är kritisk mot PP, oavsett könsfördelning. Hon representerar som bekant ett rivaliserande parti som profilerar sig på de frågor som ligger i centrum för PP:s arbete.

  Go figure, liksom.

 14. Du drar helt fel slutsatser angående könsfördelningen. Verkligheten ser ut så att få tjejer har intresserat sig för detta, men det beror inte på att det på något vis skulle stå grabbar och tracka ned på tjejerna med ett tjäckt höhöhö. Faktiskt tvärtom, organisationen välkomnar kvinnor och tjejer utan några som helst omsvepningar, ALLA som är intresserade är välkomna helt enkelt, oavsett kön, religion, hudfärg whatever.

  Varför är det mest män som är intresserade av detta? Ja, varför är det generellt sett fler män som är intresserad av teknik? Ingen aning faktiskt. Men att belasta Piratpartiet för det är inget annat än fult. Kanske har vi misslyckats lite med att få fram budskapet och att det inte bara är tekniskt insnöade programmerare som borde bry sig om våra frågor.

  By the way, min flickvän är Piratpartist.

 15. Jag säger precis tvärtom: en mer jämställd organisation har antagligen inte setts sedan kvinnlig rösträtt erövrades.

  Inom piratpartiet spelar kön, ålder, religion, läggning, osv, ingen roll utan det är sakfrågorna som arbetet koncentreras på, och detta i den troligen plattaste organisation som ett politiskt parti någonsin haft.

  Emma ger en mycket bra analys i frågan:
  http://opassande.se/index.php/2008/07/03/vare-brudarna-piratpartiet/

 16. Amelia Andersdotter (kvinna) says:

  Snild: Jag gillar hur mitt könsepitet får vara med som någon form av ”ämbete”. Jag har inte dase, därför är jag.

  Per Gudmundsson: Min erfarenhet är att det finns väldigt många kvinnor i Piratrörelsen. Du nämner 5428 manliga medlemmar och 588 kvinnliga, men de kvinnliga medlemmar som är med i partiet är — till skillnad från sina manliga motsvarigheter — allt annat än anonyma.

  Det speglas också i t ex delegationen till Almedalen, eller i Ung Pirats diverse förtroendeposter.

  Det värsta med den typen av inlägg du just har postat är att du, förmodligen omedvetet, förstärker känslan av segregation i piratrörelsen. Inte nog med att du anklagar partiledningen för hyckleri, och partimedlemmarna för att exkludera meningsfränder av det täcka könet, du lyckas samtidigt få in en smäll mot de kvinnor som faktiskt är med i partiet, nedvärdera deras engagemang och anklaga dem för kvoteringsopportunism.

  Piratpartiet är exemplariskt duktiga på att ta tillvara sina medlemmars kompetensbas. Strukturell diskriminering, om man oroar sig för sånt, är betydligt vanligare på annat håll (*host* Svenskt näringsliv *host*).

 17. Personligen brukar jag inte uttala mig i egenskap av kvinna, utan som människa, men låt gå för den här gången. Som kvinna i Piratpartiet kan jag lugna oroade medsystrar och andra oroande med att tala om att jag på intet sätt känner mig diskriminerad eller eftersatt. Tvärtom.

  Inom Piratpartiet råder en extremt lyhördhet för allas åsikter och synpunkter. Organisationen är dessutom väldigt platt, så man behöver faktiskt inte ha en fancy titel för att ändå ha enormt stora möjligheter att påverka partiets arbete.

  Om man är van vid en mer traditionell partihierarki kan jag förstå att det känns underligt, men det är så Piratpartiet fungerar och det är ett arbetssätt som dessutom fungerar mycket väl.

  Så åter igen, lugn ni som oroar er. Kvinnorna i Piratpartiet är inte förtryckta, förbisedda eller agerar politiska kuttersmycken. I Piratpartiet är alla lika viktiga.

  Piratpartiet tar emot alla människor med öppna armar, män, kvinnor och andra. Ja, till och med Fredrik Reinfeldt, om han bara tar sitt förnuft tillfånga.

 18. Ett mer insiktslöst och korkat inlägg får man leta efter Per. Om detta är det enda sättet du kan komma på för att smutskasta piratpartiets politik så visar det ju att PP gör allting rätt. I PP så ser vi människor och gör ingen skillnad mellan könen. Att så få kvinnor engagerar sig är beklagligt eftersom våra frågor berör alla i samhället. Men det är genomruttet, pinsamt och patetiskt att tro att vi inte VILL ha ytterligare 4500 medlemmar vilket (på ett ungeffär) är vad som skulle krävas för att få in lika många kvinnor som män i partiet. Mot bakgrund av all fakta som presenteras ovan så förutsätter jag att det SNARAST kommer en offentlig ursäkt från dig till alla piratpartister.

 19. Amelia: Jag försökte efterlikna Pers presentation av PP-ledningen där. :)

 20. Jessica Rickardsson says:

  Måste ju onekligen säga att jag är förvånad över att partiets arbete så stelt delas upp i kontaktpersoner och partiledning. Alla som är politiskt engagerade borde känna till vikten av partiets listor vid valet och också förstå att de namn som presenteras där är minst lika representativa för partiet?! De borde också veta att det kan vara tungt att axla posten som en valkrets kontaktperson för partiet samtidigt som annat partiarbete och att det därför sällan är samma namn man hittar på de olika posterna. Ta en kik på senaste valsedlarna så hittar du kvinnorna…

 21. Det är ju helt otroligt hur könsfixerat vårt klimat blivit. Nästan värre än kodioxidfixeringen…
  Det är väl bara att engagera sig i verksamheten och ta plats – oavsett kön, eller?

Trackbacks

 1. [...] är lite spännande att se att piratpartiet numer är värda granskning. Visserligen är det lite fud-varning över texten, men det är jäkligt bra att sådant här dyker [...]

 2. [...] och Anna. Piratkvinnornas länkar leder till intressanta kommentarer om Almedalsbloggens undran Är kvinnor tillåtna i Piratpartiet?. Ett spännande ämne som jag ska be att få återkomma [...]

 3. [...] attityd till kvinnor så antediluviansk att den inte skådats på jordens yta sedan paleolitikum. Almedalsbloggen beskriver den ludermässiga situationen som en [...]

 4. [...] via Badlands Hyena – att det i samband med Almedalsveckan blev lite gurgel kring PiratPartiets andel kvinnor i de högre leden. Zaida Catalán var snabb med att konstatera att (pp) borde få diskutera andra saker än FRA på [...]

 5. [...] man lyckades få en smickrande 60-40 fördelning bland EU-valskandidaterna. Sådant förklaras populärt bort med att de kvinnor som tackade nej kände sig osäkra inför uppgiften i egenskap av att de [...]

 6. [...] “enbart” var åttonde värmländsk piratpartist är kvinna och Per Gudmundson lyckas i en gammal artikel för Makthavare lmed konststycket att tro att Piratpartiet är toppstyrt (”Det dagliga arbetet sköts dock av [...]

Kommentera