Opinionsmätningar och prediktioner

Svenska mätningar

4c136a2483e8ccbb77452ab6b5f66383Källa: SVT/SIFO

Parti samt procent (tidigare månads resultat inom parantes)

 • Vänsterpartiet 5,8% (8%)
 • Socialdemokraterna 31,2% (29%)
 • Miljöpartiet 16,1% (15%)
 • Sverigedemokraterna 4,1% (5%)
 • Folkpartiet 8,1% (7%)
 • Moderaterna 21,7% (23%)
 • Kristdemokraterna 3,7% (3%)
 • Centerpartiet 3,6% (6%)
 • Övriga partier 0% (4%)
 • Piratpartiet 2,2% (-)
 • Junilistan 0,3% (-)
 • Feministiskt initiativ 3,2% (-)

Källa: PollWatch, Skop

Källa: PollWatch, Skop

 

Parti Procent Mandat
Vänsterpartiet 8% 2
Socialdemokraterna 29% 6
Miljöpartiet 15% 3
Sverigedemokraterna 5% 1
Folkpartiet 7% 2
Moderaterna 23% 5
Kristdemokraterna 3% 0
Centerpartiet 6% 1
Övriga partier 4% 0

 

Invalda kandidater

Nedanstående lista är listan över de kandidater som väljs in i Europaparlamentet om resultatet i senaste opinionsmätning (ovan) blir slutgiltigt valresultat. Listan tar ej hänsyn till kandidater som lyckas kryssa sig in.

Vänsterpartiet:
1. Malin Björk
2. Mikael Gustafsson

Socialdemokraterna:
1. Marita Ulvskog
2. Olle Ludvigsson
3. Jytte Guteland
4. Jens Nilsson
5. Anna Hedh
6. Aleksander Gabelic

Miljöpartiet:
1. Isabella Lövin
2. Peter Eriksson
3. Bodil Ceballos

Sverigedemokraterna:
1. Kristina Winberg

Folkpartiet:
1. Marit Paulsen
2. Cecilia Wikström

Moderaterna:
1. Gunnar Hökmark
2. Christoffer Fjellner
3. Anna Maria Corazza Bildt
4. Carl-Oskar Bohlin
5. Cecilie Tenfjord-Toftby

Kristdemokraterna:
- (ingen invald)

Centerpartiet:
1. Kent Johansson

Både Socialdemokraterna och Moderaterna får om resultatet i opinionsmätningen ovan står sig markant bättre valresultat än senast. För Socialdemokraterna, som erhöll det sista svenska mandatet efter parlamentets utvidgning 2011, ger det emellertid ingen utdelning i form av extra mandat. Moderaterna skulle dock få ett ytterligare mandat. Också Miljöpartiet och Vänsterpartiet gör om opinionsläget står sig klart bättre val än 2009, och erhåller båda varsitt extra mandat. Valets stora förlorare förefaller av denna mätning att döma bli Piratpartiet, som precis som junilistan 2009 åker ur parlamentet efter en mandatperiod. Även Kristdemokraterna tappar sitt enda mandat, och Folkpartiet tappar ett av sina för närvarande tre mandat. Sverigedemokraterna kommer in och får ett mandat, medan Centerpartiet behåller sitt enda mandat.

Europeiska mätningar

Källa: PollWatch

Källa: PollWatch

Mätning publicerad 4 april 2014. Om resultatet av denna mätning står sig ända fram till valet bibehåller konservativa EPP, med stöd av liberala ALDE och konservativa ECR, sin majoritet i parlamentet. Båda de socialistiska partigrupperna ökar emellertid markant jämfört med 2009 års valresultat, från 35 till 51 mandat, respektive från 194 till 208 mandat. Såväl den gröna gruppen som ALDE, EPP och ECR backar. Mest påtaglig är tillbakagången för EPP som förutspås backa från 275 till 217 mandat. Den största förändringen är emellertid gruppen partilösa, som med ovanstående valresultat skulle växa från 32 till 94 mandat.

 

Sidan kommer uppdateras regelbundet med nya mätningar. Har du tips om en mätning vi borde ta med eller ser du något fel? Meddela oss gärna på tips@makthavare.se eller @makthavare på Twitter!