Hägglund är trygg

Hägglund uppträder med mycket mer pondus på kds presskonferens darrande Mona gjorde. Markant skillnad.

Sorry

Lite underhållstrassel vid olägligt tillfälle. Akt II om affärsmodeller verkar ändå bra mycket tråkigare, tyvärr. Pandeyas värdeskapare verkar fortfarande vara att routa fildelningstrafiken mer effektivt och betala rättighetsägarna. Bolaget tar över om 4 veckor. Från dag 1 måste de också följa lagen. Men vi kan nog gissa lite utifrån vad Sunde sagt också…

Frågestund

En fråga från publiken om hur man blir avdexerad från Google kan verka irrelevant och väcka skratt, men den belyser också den bredare frågan om ansvar på nätet, vilket även Ulrika Karlsson antytt i diskussionen.

There are four lights

Hans Pandeya fortsätter att tala om det värde fildelningen har skapat och att ge det tillbaka till fildelarna. Tidigare sa han att det var hårdvaruleverantörer och operatörer som tagit del av värdet i den mening han menade, som ju redan fått pengarna av fildelarna en gång. Prisa gud, här kommer skatteåterbäringen!

Elastiska värderingar

Panelen talar om skillnader i sociala normer kontra lagstiftning. Vissa vill ändra normerna, andra ändra lagarna, andra att båda skall vara mer rörliga. Naturrätt står mot pragmatiskt incitament för skapande.

APB Piratpartiet?

Vi kan skåda ett genombrott. En piratpartist noterar att Henrik Pontén åker hoj och konstaterar att han inte kan ogilla Pontén längre i och med detta. Det är i Almedalen broar byggs.

Resistance is futile

Hans Pandeya tror att upphovsrätten i framtiden efterlevs genom ”kolletiv intelligens”, där egenintresset hos varje person ändå leder till att upphovsrätten respekteras. Fast det verkade vara mer en allmän samhällsfilosofi än något specifikt eller unikt med upphovsrätten. Spännande?

There’s a hole in your mind

Dilsa Demirbag-Sten är oroad av att upphovsrätten i Sverige i debatten verkar behandlas med dålig hänsyn till internationella konventioner och att reglerna måste vara gemensamma. För övrigt intressant att panelen placerats i två läger på ömse sidor om moderatorn.

Visbys bästa nät…

… att vara på en ö är inte alltid skoj. Speciellt inte när all uppkoppling är galet långsam. Men vi kan presentera Gotlands snabbaste, och öppna, nät: NMT-G01 – går att nå i stora salen där Pirate-Bay seminariet nu pågår.

PowerPoint på storduk

Som en tanke justerades just inför allas ögon den bakgrundsbild där deltagarnas namn står, för att Hans också skulle få vara med och leka. Men det ser oklart ut om han har någon stol ännu. Bra spinn…