Mia Stuhre: ”Engagemanget från arrangörerna är stort”

Almedalsveckan 2021 är digital och på många sätt unik. Vad innebär det för Visby och vilka förändringar är här för att stanna? Vi har pratat med Region Gotlands projektledare Mia Stuhre.

- Det skiljer sig egentligen inte så mycket, inte mer än att vi i år inte får möjlighet att träffas planerat eller oplanerat i några av Visbys gränder en skön sommarkväll. Engagemanget från arrangörerna är stort och det är med en ödmjuk inställning som vi inser hur viktig Almedalsveckan är för många arrangörer, en plats där alla kan komma till tals, ingen fråga eller organisation är för liten.

- Pandemin har bidragit till att vi under det gångna året har haft tid att arbeta med utveckling, vilket nu har lett till beslutet att Almedalsveckan från och med nästa år ska vara ett arrangemang över fem dagar. Vi har också fått ett positivt förhandsbesked om att från och med 2023 kan Almedalsveckan genomföras redan under vecka 26 i stället för som nu vecka 27. Och det som kanske är det viktigaste, hur vi ska stärka relationerna med riksdagspartierna, för att säkra en långsiktig utveckling av vår fantastiska demokratiska mötesplats – Almedalsveckan

Kommer de förändringar vi ser av Almedalsveckan i år att bli varaktiga?

- Det digitala blir ett demokratiskt komplement till det fysiska nästa år, för kan vi ses igen så är det i Visby vi träffas. Det mottagande som vi har fått från arrangörerna stärker dock vår tro att komplettera de fysiska evenemangen med digitala är en väg vi ska fortsätta på även för kommande Almedalsveckor.