Johan Trouvé: Jag älskar Almedalen

Jag älskar Almedalen. Jag älskar det demokratiska samtalet mellan allsköns organisationer som företräder cyklister, ungdomsidrotten, arbetstagare, religioner, pensionärer, klimatet, företagen etcetera. Almedalsveckan är verkligen något som är viktigt att bevara.

För Almedalsveckans framtid är just denna mångfald viktig. En mångfald av intressen men också en mångfald av organisationer och personer med olika stora resurser. Jag är därför oroad när kostnaderna för boende, lokalhyra och så vidare skenar. Det riskerar att urholka en mötesplats som är världsunik. Här behöver alla, som är en del av Almedalsveckan, ta ett ansvar så att den kan fortsätta att utgöra en viktig roll för den svenska demokratin.

Om bara vissa organisationer har råd att vara på plats är inte längre veckan vad den har varit. Då blir det bara en arena för vissa och då är det inte längre den demokratiska arenan som jag vill att den ska vara.

Västsvenska handelskammaren har varit på Almedalsveckan och anordnat seminarier i 15 år. Själv har jag varit där i tio. Det är jobb från morgon till kväll och vi tränger ihop oss åtta personer i en trerummare med en toalett. Men det är oerhört roligt, givande och nyttigt. Vi har diskuterat utbyggnaden av E20 genom Skaraborg, förklarat att Göteborgs hamn minsann är landets största och behöver bättre anslutningar samt att skolan är näringslivets viktigaste leverantör då de levererar den kompetens vi behöver. Det är bara några av alla de frågor vi har tagit upp i Almedalen.

Som regional organisation är det extra viktigt med en vecka som Almedalsveckan. Många av de beslut vår region är beroende av fattas i Stockholm. Vi behöver lyfta upp att det faktiskt är bostadsbrist även i våra västsvenska städer eller att vi faktiskt har Sveriges två största företag och att de är i behov av ingenjörer. Om vi inte gör det så tappar vi utvecklingskraft som är så behövlig för Västsverige. Har man sin verksamhet i Stockholm så har man en helt annan tillgång till de nationella beslutsfattarna året om. Därför är veckan helt central för vårt arbete som regional företrädare.

Vi är ganska många som åker från Västsvenska Handelskammaren, det beror på att vi anser det effektivt. Det ersätter många resor till Stockholm och hotellnätter, under resten av året, som vi annars hade behövt åka på för att få ut samma nytta.

Demokratin är något av det viktigaste vi har. Den välutvecklade demokratin vi har i Sverige är ung och bräcklig. En demokrati som långt ifrån alla i världen kan åtnjuta. En demokrati som inte bara medför att man får välja sina politiker utan även innebär att vem som helst kan engagera sig i ett parti eller starta ett eget. Almedalsveckan är en liten men viktig pusselbit i denna demokrati, men det bygger på att vi kan bevara mångfalden av organisationer som är där. Jag kommer kämpa för Almedalsveckan och det demokratiska samtalet, jag hoppas att du som makthavare också gör det.

Johan Trouvé,
VD Västsvenska Handelskammaren