En dag för Almedalen

Den 14:e mars samlades diverse Almedalstyckare, Almedalsproffs och Almedalsnördar för en gemensam dag i Stockholm. Syftet var att diskutera Almedalen utifrån en demokratiaspekt. Under dagen utkristalliserade sig tillgänglighet och inkludering som två givna ben i den processen. För arrangemanget stod Region Gotland.

Programmet leddes av Makthavare.se:s chefredaktör Jessica Schedvin som lotsade oss igenom ett digert och intressant schema. Dagen inleddes med ett tal av Eva Nypelius (C) och en faktaspäckad genomdragning av de senaste årens Almedalsveckor med Mia Stuhre, projektledare för Almedalsveckan. I föredragningen fick vi bland annat lära oss att över 2000 organisationer, föreningar, företag och partier är det som tillsammans utgör Almedalsveckan och att civilsamhället står för majoriteten av de seminarier som arrangeras. Därefter ledde Jessica Schedvin ett panelsamtal med Philip Bodström (SSU), Josefin Malmqvist (M), Maja Florin (Bonnier News) och Amanda Bergström (Fler Unga) om fenomenet Almedalen. Hur kan arrangörerna bli bättre, hur kan veckan bli mer effektiv och de bästa tipsen för en bra Almedalsvecka var några av de ämnen som diskuterades.

Efter en kortare paus introducerades PR-strategen och gotlänningen Sandra Kastås som ur sitt perspektiv analyserade och diskuterade Almedalsveckan och hur organisationer, företag och privatpersoner kan optimera sin Almedalsvistelse. Det bjöds på kloka insikter om vikten av en plan och struktur för sin Almedalsmedverkan. Därefter äntrade Lovisa Fhager Havdelin scenen för att ge oss alla en ”wake up-call” om problematiken kring inkludering och diversifiering av Almedalsveckan. Hur kan vi öppna veckan för fler genom att visa att alla är välkomna och att alla röster räknas? Med övningar och bikupor fick hon oss alla att tänka till. Till sist var det så dags för nestorn, nationalekonomen Klas Eklund, som varit med under Almedalsveckan i hela 39 år. Han guidade oss genom Almedalens uppkomst och utveckling fram till dagens datum. Eklund hade många intressanta idéer och menade att vi nu har ett ”Mediadalen” där det som händer snarare utgår från medierna som ska rapportera om det än från de faktiska aktörerna.

Dagen avrundades av Mia Stuhre och Jessica Schedvin med kloka reflektioner av de samtal som förts och förhoppningen att vi alla ses igen nästa år för att fortsätta utveckla det demokratikoncept som utgör Almedalen.