Fler Unga Makthavare: “Politikerna är alltid på vift och har inte tid”

Fler Unga Makthavare är en intervjuserie som uppmärksammar Almedalsveckan ur ett ungt perspektiv. Vi får följa några av Fler ungas delegater och ta del av deras syn på Almedalen före och under veckan. Idag möter vi Amanda Bergström.

Amanda är 19 år och bor i Eskilstuna. I vår förintervju innan Almedalsveckan berättar hon att hon sökte till Fler ungas delegation var av en slump, även om det förstås har ett nära samband med att hon har ett politiskt engagemang i ungdomsförbundet Ung Vänster.

“Jag förstod inte riktigt vad Almedalsveckan var för någonting förrän ganska nyligen, och när jag sökte till Fler Ungas delegation var tanken att typ kolla läget lite grann – både som ung och som aktiv i Ung Vänster. Jag har försökt att hålla förväntningarna ganska låga, men allt eftersom jag planerat alla event och seminarier så blir jag mer taggad och förväntansfull! Jag ska vara med i ett seminarium som heter ‘Ska du passa utbildningen eller utbildningen passa dig?’, vilket jag verkligen ser fram emot att få hålla i och höra min röst hörd!”

Inför veckan var hon inte särskild orolig för att inte bli hörd och få tillgång till Almedalens olika forum.

“Jag har själv inte upplevt att jag som ung inte kunnat få ta plats under formella politiska evenemang, så jag tror inte att jag själv kommer att bli trampad på et cetera. Jag är ganska utåt och ser till att jag får plats. Jag är ganska bra på svar på tal, till exempel.”

På frågan om vilka som borde uppmärksamma unga i Almedalen och hur det borde göras svarade hon bestämt.

“Jag tycker att de flesta borde uppmärksamma oss unga, då vi är framtiden. Det är vi som får leva med de beslut alla gamla vita män tar, så vi måste få kunna påverka dem, och de måste låta sig påverkas av oss. Låta oss vara med i diskussionerna och vara en del av besluten. (…) Jag tycker generellt att vi måste göra politiken mer lättillgänglig och identifierbar för alla, för att för många blir det ett slags vi och dem, där vi är de som inte alls är insatta i politiken, och de är de som propagerar och motionerar. Alla måste få vara med och bestämma, även vi unga.”

På plats i Visby möts vi upp utanför Almedalsbiblioteket. Amanda är hittills nöjd med sin närvaro under politikerveckan.

“Det känns bra att vara på plats. Lite förkylt, men kommer väl med veckan. Hittills har jag varit med på ett seminarium om utbildning och kompetens, vilket gick väldigt bra har jag fått höra, och letat gratismat.”

Jag frågar hur hon som ung blir bemött i Almedalen och om det bemötandet är vad hon väntade sig.

“Jag hade inte så höga förväntningar så de har helt klart överträffats. Jag känner mig ganska respekterad men jag tror det är för att Fler Unga har byggt upp en närvaro, att vi alltid finns i Almedalen nu och att folk vet vilka vi är och inkluderar oss. På seminariet jag deltog i hos PwC frågade en professor i publiken varför vi pratade om Fler Unga eftersom unga visst inkluderas, och då svarade jag ‘nej, det gör vi inte’. De andra i panelen, bland annat en rektor och PEAB:s byggchef, backade mig. Det var skönt, vi satte honom på pottan.”

Samtalet glider in på olika aktörer i Almedalen och vi kommer in på ämnet politikers tillgänglighet på plats. Amanda har tagit några selfies med politiker men inte hunnit prata med dem på djupet.

“Däremot har jag pratat lite med Marcus Oscarsson och rikspolischefen. Men inga längre diskussioner med politikerna, de är alltid på vift och har inte tid. Jag tycker de borde ta sig tid. Jag skulle ta en bild med Ulf Kristersson och hans stab sa hela tiden ‘du måste gå fort, vi måste gå nu’. Det tycker jag är tråkigt. Man ska ta sig tiden att göra det man vill, och det är tråkigt att de har så späckat schema att de inte kan ta sig tid att lyssna på folket. Det är en dålig del av politiken. Det blir ett ‘vi och dem’ och man måste inkludera fler i politiken, framförallt unga och särskilt förstagångsväljare.”

Jag frågar Amanda om hon upplever att det är mest gamla vita män, såsom hon trodde inför Almedalsveckan, som är här och tar plats.

“Ja, det tycker jag faktiskt. Det är väldigt påtagligt. I min panel var det bara kvinnor och ganska få. Det var ganska skönt för alla fick säga det de ville ha sagt. Samtidigt har jag sett andra paneler bland oss i Fler Unga där det har varit massor med människor och framför allt gubbar som stått och tyckt om saker vi unga ska få tycka om. Unga där har inte fått komma till tals just för att de är yngre. Det tycker jag är sorgligt.”

Amanda berättar att hon i egenskap av delegat från Fler Unga lägger sina partipolitiska åsikter åt sidan när hon representerar sin organisation, och här i Almedalen är hon för att verka för ungas rättigheter och röster. Jag frågar henne om hon tror att det finns en risk att unga kvoteras in i paneler för att arrangörerna ska slippa kritik om för hög medelålder på panelen.

“Ja, det finns till och med ett seminarium som heter ‘Check, vi har en ungdom’ som tar upp att man låter ungdomar vara med på sidan av och de får inte ta plats. Jag är glad att jag kan ta plats och att jag fick ta plats i min panel. Jag brinner för utbildning så jag hade mycket att säga och då sa jag det.”

Det står klart att Amanda inte är någon som räds att ta plats och uttrycka sig. En annan sak är det om man är mer blyg som person. Vad kan blyga personer få ut att vara i Almedalen?

“Kanske insupa atmosfären, men det är nog inget ställe för den som inte kan ta för sig. Då blir man nog lätt bortglömd och det vill man ju inte bli, man vill ju påverka och lämna intryck hos folk. Det är nog lite mer för de extroverta, framåt och öppna. Mitt tips till de som är mer introverta är att komma hit och känna pulsen och lära sig saker. Det tog jättelång tid för mig att yttra mina åsikter. Jag ser 14-15-åringar här göra det som jag började med för bara ett halvår sedan. Samtidigt är jag väldigt glad att jag väntade med att yttra mig tills jag visste exakt vad jag tycker. Jag har växt med mina egna åsikter istället för att hoppa på ett parti och följa precis allt de säger. Mitt tips är att checka av läget och ta för sig om man vågar.”

Föga förvånande kan Amanda tänka sig att åka på fler politikerveckor.

“Jag är väldigt glatt överraskad och skulle mycket väl kunna åka hit igen, kanske privat eller med en annan organisation. Jag tror att Fler Unga är en perfekt introduktion till Almedalen för alla. Vi har en sådan gemenskap. Jag hade nog inte vågat åka hit och ta så mycket plats som jag gjort utan konstanta uppbackningen från trettio andra.”